Ezintsha NgoMeyi 2023 Zakwa-Airbnb Zababuki Zindwendwe
Ezintsha kuMeyi

Ukwazisa ngezinto eziyi-25 eziphuculiweyo Zababuki Zindwendwe, ukusuka kwikhalenda ukuya ekuphumeni

Izinto osichazele zona zenze kwakho zonke iintlobo zezinto ezintsha kwindlela yokubuka iindwendwe. Kwaye ngento ethi Ukuyifumana Kuqala, ungaqala ukuzisebenzisa namhlanje.

Izixhobo zokubeka amaxabiso ezilungiswe ngokutsha

Ngoku zonke izixhobo zokubeka amaxabiso zikwikhalenda—ukuze kube lula ukuseta uze ulungise amaxabiso akho kwindawo enye. Ngokwahlulahlulwa kwexabiso okulungisiweyo, uza kukwazi nokubona ixabiso elipheleleyo leendwendwe nemali oza kuyifumana.

Thelekisa izindlu ezifanayo

Okokuqala embalini, unokuthelekisa ixabiso lakho nomyinge wexabiso lezindlu ezifana neyakho ezibhukishiweyo ezikufuphi—nto leyo ekwenza uhlale ukhuphisana kakuhle kakhulu.

Swayipha ukuze ukhethe kwaye ujonge inkcazelo yonyaka

Ngoku kwikhalenda, unokuswayipha ukuze ukhethe iintsuku kwifowuni yakho—iphelile into yokuba kufuneke ucofe usuku ngalunye. Kwaye into ezayo kungekudala kukuba, ungakwazi ukufumana ushwankathelo lweenyanga eziyi-12 usebenzisa into entsha yokukwazi ukubona unyaka wonke.

Imiyalelo yokuphuma esele ikhona

Khawuleza ufake imiyalelo eqhelekileyo yokuphuma kwindlu yakho, uze ufake izicelo ezikhethekileyo. Iindwendwe ziza kukhunjuzwa ngezinto ezimele zizenze ngaphambi kokuba zihambe, ibe zinokucofa ukuze zikwazise xa ziphumile.

Imiyalezo yokufundwa kwemiyalezo

Wena neendwendwe zakho nobabini niza kufumana umyalezo xa umyalezo ufundiwe uza kwazi ukuba umyalezo uboniwe. Ngaphezu koko, ngoku unokuthumela imiyalelo yokuphuma ngokukhawuleza ngeempendulo ezintsha ezikhawulezayo.

Iimvume Zombuki Zindwendwe Oncedisayo nokubhatalwa

Kulula ukumema Abantu Abancedisayo abatsha ibe ungabeka iimvume Zabantu Abancedisayo ngokucofa nje—ukhethe iimvume ezipheleleyo, ikhalenda nemiyalezo, okanye ikhalenda kuphela. Kwakhona unokwazi ukulungisa uze wahlulelane ngemali oyibhatelweyo Nomntu Okuncedisayo.

Ukujonga ngokukhawuleza zonke izinto Zababuki Zindwendwe abatsha

Bona ixabiso elipheleleyo
Unokujonga ixabiso lakho losuku kwi-app ukuze usoloko usazi ukuba iindwendwe ziza kubhatala malini.
Swayipha ukuze ukhethe iintsuku
Swayipha ukuze ukhawuleze ukhethe okanye ulungise iintsuku kwikhalenda—akukho mfuneko yokucofa iintsuku ezithile.
Imiyalelo yokuphuma esele ikhona
Yenza imiyalelo yokuphuma ngokukhawuleza ngakumbi ngokukhetha kuludwe lwemisebenzi eqhelekileyo olusele lusetiwe.
Imiyalezo yokufundwa kwemiyalezo
Wena neendwendwe zakho nobabini nifumana umyalezo ochaza ukuba umyalezo ufundiwe ukuze nazi ukuba umyalezo uboniwe.
Ithebhu Yomntu Okuncedisayo
Ithebhu entsha ekuvumela ukuba ujonge bonke Abantu Abancedisayo uze ulawule iimvume zabo nokubhatalwa.
Yifumane Kuqala
Ngoku ungazama izinto ezintsha, uze usincede sizilungise ngokusichazela ukuba kunjani ukuzisebenzisa.
Ukwahlulahlulwa kwexabiso
Ukwahlulahlulwa kwexabiso okulungisiweyo kukubonisa imali ebhatalwa zindwendwe nengeniso yakho.
Thelekisa izindlu ezifanayo
Thelekisa ixabiso lakho nomyinge wexabiso lezindlu ezifanayo ezikufuphi ukuze uhlale ukhuphisana kakuhle.
Amaxabiso neesetingi zokufumaneka
Izixhobo zekhalenda ezihlaziyiweyo ziye zalungiswa ukuze zisebenze ngendlela efanayo kuzo zonke izixhobo.
Izaphulelo zeveki nezenyanga
Sebenzisa isilayidi esitsha ukuze usete okanye ulungise izaphulelo, ngoxa ukwazi ukubona ixabiso eliza kubhatalwa zindwendwe.
Ukubona ikhalenda yonyaka efowunini
Kungekudala, uza kukwazi ukubona ixesha ofumaneka ngalo ngonyaka, nexabiso lenyanga nganye—kwisikrini esinye.
Inkcazelo yokuphuma ekhethekileyo
Faka izicelo ezikhethekileyo kwimiyalelo yakho yokuphuma esebenza kwindlu yakho kuphela.
Inkcazelo yokuphuma
Iindwendwe ziza kuthunyelelwa ngokuzenzekelayo iinkcukacha zakho zokuphuma ngosuku olungaphambi kokuba zihambe.
Imiyalezo yokuphuma oyicofa kanye
Ngokucofa nje, ngoku iindwendwe zingakwazi ukukwazisa xa ziphumile kwindawo yakho.
Iimpendulo ezikhawulezayo ekuphumeni
Sebenzisa iimpendulo ezikhawulezayo nemiyalezo ebekelwe ixesha ukuze uthumele imiyalelo yakho yokuphuma ngokulula.
Ezingamagumbi Ababuki Zindwendwe
Iinkcukhacha Zababuki Zindwendwe Bamagumbi Akwa-Airbnb ngoku ziveza izinto ezithethwe Ngombuki Zindwendwe eziphawulekayo.
Inkcazelo enika umdla kwiprofayile
Yenza iprofayile yakho ibe nomtsalane, ibe neenkcukacha ezintsha, njengengoma owawuyithanda kumabanga aphakamileyo.
Imbali yohambo yombuki zindwendwe
Chazela abanye ngohambo oluthathileyo usebenzisa uAirbnb ukuze iindwendwe ziziqonde ngakumbi izinto ozithandayo xa useluhambeni.
Izinto umbuki zindwendwe azithandayo
Ngoku unokukhetha izinto ozithandayo kuludwe olusetwe kwangaphambili ukuze uncedise ekufumaneni izinto wena neendwendwe enizithandayo ezifanayo.
Inkcazelo engakumbi kwiiprofayile
Iindwendwe zinokufaka iinkcukacha ezintsha kwiprofayile yazo, ukuze wazi ngakumbi ukuba ngubani obhukishayo.
Izimemo ezilula Zabantu Abancedisayo
Ngoku kulula ngakumbi kunanini na ngaphambili ukumema Abantu Abancedisayo ukuba bancedise ekulawuleni izindlu zakho.
Iimvume Zomntu Oncedisayo Ezintsha
Seta iimvume ezintsha, ukhethe: iimvume ezipheleleyo, ikhalenda nemiyalezo, okanye ikhalenda kuphela.
Ukubhatalwa Komntu Oncedisayo omtsha
Ngoku ungahlulelana ngemali oyibhatalwayo iyipesenti okanye imali eqingqiweyo Nomntu Okuncedisayo.
Ukuqinisekisa izazisi zeendwendwe
Zonke iindwendwe ezibhukishayo emhlabeni wonke ziza kuqinisekiswa ukuba zingoobani.
Ukuhlolwa kokubhukisha
Iteknoloji enceda ekunciphiseni umngcipheko weepati nomonakalo ngoku iyafumaneka emhlabeni wonke.

Airbnb Amagumbi: Into entsha Mazi Umbuki Zindwendwe

Into entsha ekusebenziseni amagumbi okulala—Ukumazi Umbuki Zindwendwe kunceda iindwendwe zikwazi ngcono ngaphambi kokuba zibhukishe, nezinto zokukhangela eziphucula indlu yakho.

Mazi Umbuki Zindwendwe

Chazela iindwendwe ngawe, njengezinto ozithandayo, igama lezilwanyana zakho zasekhaya, izinto ezinika umdla nento eyenza kukhetheke ukuhlala kwindawo yakho.

Izihluzi ezilungiswe ngokutsha

Izihluzi zethu ezilungisiweyo zenza kube lula ukuba iindwendwe zitshintshe iintlobo zeendawo, zize ziwubone lula umyinge wamaxabiso amagumbi nezindlu.

Udidi oluthi Airbnb Amagumbi

Kulula ngakumbi kunangaphambili ukuba iindwendwe zifumane Amagumbi ngodidi olutsha olubhalwe phezulu kwiphepha lethu lokuqala.