Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo

  Ncokola lula ngeTranslation Engine entsha yakwa-Airbnb

  Ungaqhubeka usebenzisa ulwimi oluthandayo—isixhobo sethu siza kuguqulela.
  Ngu-Airbnb nge-9 Nov 2021
  Ividiyo yemizuzu eyi-4
  Ihlaziywe nge-11 Nov 2021

  Izinto eziphambili

  • ITransaltion Engine iza kuguqulela ingcaciso yendlu yakho nezimvo ngokuzenzekelayo kwiilwimi eziyi-62 ukuze ufikelele kwiindwendwe ezingakumbi

  • Unokusebenzisa ulwimi oluthandayo—neendwendwe zisebenzise olwazo

  • Esi sixhobo sitsha ekugqibeleni siza kuthatha indawo yendawo yethu ethi "cofa-ukuze-uguqulele".

  Ukubuka iindwendwe kuAirbnb kuthetha ukuvula ikhaya lakho kwiindwendwe ezivela emhlabeni wonke. Ukuguqulela ingcaciso nezimvo zendlu yakho kukunceda uncokole ngendlela ecacileyo uze uphephe ukungaqondani.

  Ukuze sikuncede, sazisa ngeTranslation Engine, isixhobo sokuguqulela esenzelwe ngokukhethekileyo uAirbnb esiza kuguqulela lula iingcaciso nezimvo zezindlu zibe lulwimi olukhethwe ngumfundi. Kuza kuthi kuba phakathi ku-2022, ibe ithathe indawo yendawo yethu ethi “cofa-ukuze-uguqulele” ngokupheleleyo. Ibe kwiiveki ezizayo, uza kuqalisa ukubona ezi zinto zitshintshiweyo ziqalisa ukusebenza.

  Ngokusekelwe kuphando olucelwe nguAirbnb, iTranslation Engine iphucula umgangatho wokuguqulelwa kwezindlu zika-Airbnb ezingaphezulu kwe-99 pesenti. ITranslation Engine, eqeqeshwe kusetyenziswa iindawo ezinenkcazelo ezizimiliyoni zakwa-Airbnb, iza kuya isiba krelekrele ngakumbi ekuhambeni kwexesha njengoko ifunda kwizinto ezintsha ezifakwayo.

  Indlela yokwandisa ishishini lakho

  Esi sixhobo sitsha sokuguqulela senzelwe ukunceda ekuncokoleni ngendlela ecacileyo nokubuka iindwendwe ngendlela esemagqabini oqhelene nako njengoMbuki Zindwendwe. Inokukunceda ukuba ufikelele nabantu abanokuba zindwendwe abangakumbi, wenze amathuba angakumbi okuba babhukishe indlu yakho.

  Ngaphambili, iindwendwe ezifuna ukubhukisha indawo yokuhlala ngamanye amaxesha bezifumana iilwimi ezininzi kwindlu enye. Kwaye ezinye iindwendwe bezigqitha kwizindlu ezibhalwe ngolwimi olungaqhelekanga zize zikhethe iindawo ezibhalwe ngolwimi lwazo.

  ITranslation Engine iza kuguqulela ngokuzenzekelayo indlu yakho ibe kulwimi oluthandwa ngumfundi, kuze kube lula ngakumbi ukuba iindwendwe zifumane iinkcukacha ezizifunayo—kuze ekugqibeleni kungabikho mfuneko yendawo ethi “cofa-ukuze-uguqulele”.

  Uhlobo olutsha lwesixhobo sokuguqulela

  UAirbnb sele eguqulela inkcazelo esinayo kulwimi lomntu oluthandwa ngumntu oyifundayo. Kodwa Ababuki Zindwendwe abaninzi baye baxhomekeka kwindawo ka-Airbnb ethi “cofa-ukuze-uguqulele” okanye ezinye izixhobo zokuguqulela simahla ezikwi-intanethi ukuze baguqulele imiyalezo okanye iingcaciso zezindlu.

  UShinya, iSuperhost yaseJapan nelungu Lequmrhu Labacebisi Lababuki Zindwendwe, ufake indawo yakhe ngeelwimi eziyi-6—encedwa ngabahlobo bakhe neewebhusayithi zokuguqulela ukuze enze indlu nganye entsha. Uthi: “Inzima kakhulu. Bendisoloko ndifuna isixhobo sokuguqulela esilula nesichanileyo.”

  Ngesixhobo esitsha sokuguqulela, Ababuki Zindwendwe abanjengoShinya banokuncokola neendwendwe zabo ngeelwimi abazikhethileyo—baze bathembe ukuguqulela okukumgangatho ophezulu. Kulula ngolo hlobo.

  Inkcazelo ekweli nqaku kusenokwenzeka ukuba iye yatshintsha emva kokuba lipapashiwe. Ixesha lokukhululwa nokufumaneka lisenokwahluka ngokuya ngendawo.

  Izinto eziphambili

  • ITransaltion Engine iza kuguqulela ingcaciso yendlu yakho nezimvo ngokuzenzekelayo kwiilwimi eziyi-62 ukuze ufikelele kwiindwendwe ezingakumbi

  • Unokusebenzisa ulwimi oluthandayo—neendwendwe zisebenzise olwazo

  • Esi sixhobo sitsha ekugqibeleni siza kuthatha indawo yendawo yethu ethi "cofa-ukuze-uguqulele".

  Airbnb
  9 Nov 2021
  Ngaba oku bekuluncedo?