Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo
  Lo mxholo awufumaneki ngolwimi olukhethileyo, ngoko siwenze wafumaneka ngolona lwimi esinalo olusondeleyo kolwakho.

  Ncedwa ngabanye Ababuki Zindwendwe

  Qhakamshelana nabanye Ababuki Zindwendwe ukuze ufumane amacebiso uze wenze intsapho.
  Ngu-Airbnb nge-3 Mey 2023
  Lifundeka ngemizuzu eyi-2
  Ihlaziywe nge-3 Mey 2023

  Ukususela ngo-2007, Ababuki Zindwendwe abangaphezu kwe-4 miliyoni baye bafaka iindawo zabo kuAirbnb. Ababuki Zindwendwe abaninzi kwaba baye bafumana inkxaso noncedo abaludingayo Kwiiklabu Zababuki Zindwendwe zasekuhlaleni okanye Kwiziko Lentsapho Ka-Airbnb.

  Joyina Iklabhu Yababuki Zindwendwe ukuze uncedwe ekuhlaleni

  Iiklabhu Zababuki Zindwendwe ziphethwe ngaBabuki Zindwendwe ibe zenzelwe bona emhlabeni wonke, besebenzisa amaqela abucala kaFacebook namatheko. Ngokujoyina Iklabhu Yababuki Zindwendwe yasekuhlaleni, ufumana:

  • Amacebiso avela Kubabuki Zindwendwe abaye bajonga izinto ezifana nemigaqo yokurentisa ixesha elifutshane kwingingqi yakho
  • Amatheko ekuditywana ngqo nekudityanwa ngeintanethi kuwo anokwenza kubekho ubuhlobo obuhle
  • Iindaba zeAirbnb nezokuphuculwa kweemveliso, ezifunyanwa ngabantu abangaphakathi kuqala
  • Abantu abanokuba ziindwendwe obanikwa ngabanye Ababuki Zindwendwe abafumana isicelo abangazukukwazi ukusamkela
  • Ukuziva unentsapho nabantu abakuncedayo

  UJanvi, Inkokheli Yentsapho yaseKenya, uthi: “Kungekudala, omnye Wababuki Zindwendwe kwintsapho yethu ebesokola ukufumana abantu ababhukishayo abaninzi. “Kwimizuzu embalwa, abanye abakwiqela baphendule ngamacebiso okubeka ixabiso losuku elikhuphisana namanye kuloo ngingqi, ukuqesha umfoti wasekuhlaleni ukuze afote indawo yakhe, nokuphucula indlela ahombisa ngayo. Kusoloko kukhuthaza ukubona intsapho idibanisa iintloko ukuze incedane.”

  Joyina incoko Kwiziko Lentsapho

  Iziko Lentsapho lakwa-Airbnb likwiforamu ekwi-intanethi edibanisa Ababuki Zindwendwe abatsha nabanamava emhlabeni wonke. Ababuki zindwendwe bamkelekile kwindawo yokusebenzisana nenomtsalane apho:

  • Banokukhangela iincoko ezikhoyo baze bafumane amacebiso ngezihloko ezininzi
  • Banokucela amacebiso ngendlela yokulungisa imeko ethile, njengendlela yokuphendula umyalezo wondwendwe okanye uluvo olubi
  • Banokuchazela abanye Ababuki Zindwendwe ngezindlu zabo baze bafumane izimvo namacebiso okuphucula
  • Banokubaliselana amabali ngamava abo okubuka iindwendwe, njengomyalezo omnandi osuka kundwendwe okanye ingxaki yekhalenda abanayo
  • Banokuxelela ngqo abasebenzi bakwa-Airbnb ukuba bekunjani

  ULawrene, Umbuki Zindwendwe waseNova Scotia, eKhanada, uthi: “Kwiminyaka emithathu emva kokuba ndiqalise ukubuka iindwendwe ndangena Kwiziko Lentsapho ndifuna ukulungisa ingxaki ethile yeteknoloji.” “Xa ndifunda ezi ncoko ndifumanise ukuba ngendiphephe iingxaki ezininzi ukuba ndandijoyine kwangoko.

  “Yintsapho nyhani. Ngabantu abacebisa baze bancede abanye becaca ukuba bangoobani—bengazimelanga ngeeavatar nangamagama abasebenzisi. Ngabantu abanobubele nababakhathaleleyo abanye. Baninzi kakhulu Ababuki Zindwendwe apha endifuna ukuhlala nabo ngenye imini.”

  Inkcazelo ekweli nqaku isenokuba itshintshile emva kokuba lipapashiwe.

  Sowuligqibile eli candelo Lothotho Lwezinto Ezifundwayo?
  Airbnb
  3 Mey 2023
  Ngaba oku bekuluncedo?