Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo
    Amanqaku ayi-7

    Ukungonakaliswa kwendalo

    Fumana amacebiso eengcali abo basaqalayo okukunceda ukwazi ngakumbi ukubuka iindwendwe ngaphandle kokonakalisa indalo.
    Amanqaku ayi-7