Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo

    Yiba nguMbuki Zindwendwe ophambili

    Izixhobo zokukunceda ufikelele kwizinto ozimisele ukuzenza