Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo
  Amanqaku ayi-11
  ,
  Iividiyo eziyi-2

  Ukuyilungisa kunye nezinto ezinokusetyenziswa

  Fumana izinto ezinokusentyenziswa ekufuneka ube nazo ukuze wenze indawo yakho ibe nomtsalane ize yenze iindwendwe zizive zamkelekile.
  Amanqaku ayi-11
  ,
  Iividiyo eziyi-2
  Izihluzi zohlobo lomxholo