Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo

  Indlela yokuphuma ecacileyo nelula

  UAirbnb uyithumela ngokuzenzekelayo imiyalelo yakho yokuphuma kwiindwendwe.
  Ngu-Airbnb nge-8 Nov 2023
  Lifundeka ngemizuzu eyi-2
  Ihlaziywe nge-8 Nov 2023

  Susa imiyalelo yexesha lokuphuma

  Khetha kuludwe lwezinto eziqhelekileyo ezimele zenziwe xa kuphunywa ukuze uzenzele eyakho imiyalelo yokuphuma.

  Izikhumbuzo zexesha lokuphuma ezithumeleka ngokuzenzekelayo

  Iindwendwe zikhunjuzwa ngokuzenzekelayo ngexesha nemiyalelo yakho yokuphuma.

  Amakhadi okuphuma

  Ingxelo yexesha lokuphuma

  Airbnb
  8 Nov 2023
  Ngaba oku bekuluncedo?