Lo mxholo awufumaneki ngolwimi olukhethileyo, ngoko siwenze wafumaneka ngolona lwimi esinalo olusondeleyo kolwakho.

Isikhokelo sombuki zindwendwe sokuxhasa ukuhamba okukhusela indalo

Nceda iindwendwe zakho zibe ngabahambi abangayonzakalisiyo indalo ngala macebiso.
Ngu-Airbnb nge-21 Epr 2021
Lifundeka ngemizuzu eyi-3
Ihlaziywe nge-21 Epr 2021

Izinto eziphambili

  • Yenza kube lula kwiindwendwe zakho ukusebenzisa izithuthi zikawonkewonke ngokufaka inkcazelo ngeendlela ezaziwayo nemali ebhatalwayo kwincwadi yakho ekubonisa iindawo

  • Balaselisa iingxaki zendalo zasekuhlaleni ezinokuchaphazela ukuhlala kweendwendwe zakho njengemililo yamahlathi okanye izikhukula

  • Cebisa amashishini akho owathandayo asekuhlaleni kunye neemarike zamafama

Inxalenye yokuba ngumbuki zindwendwe ongonakalisi indalo kukumema iindwendwe zakho ukuba nazo zikujoyine. Kuba isentsha kuzo into yokungonakalisi indalo, kungaluncedo ukubacacisela ngeendlela abanokwenza ngazo umahluko.

Ukuze sikuncede ekufundiseni iindwendwe zakho ngohambo olukhusela nolungonakalisi indalo, siqokelele amacebiso kwintsapho yethu yasehlabathini lonke Yababuki Zindwendwe saza sasebenza neNkqubo Yendalo Yezizwe Ezimanyeneyo, igunya elikhusela indalo emhlabeni wonke kunye neWorld Wildlife Fund, umbutho okhokelayo emhlabeni wokukhusela indalo.

Qhubeka ufunda ukuze ufumane indlela yokukhuthaza uhambo olukhusela indalo.

Nceda iindwendwe zikwazi ukuya kwiindawo zazo ngezithuthi zikawonke-wonke

Ukuhamba ngemoto umgama omfutshane ngunobangela wokuba iikota ezintathu* zingcoliswe ngumoya ophuma kwezothutho, ngoko ukukhuthaza iindwendwe zakho ukuba zisebenzise izithuthi zikawonke-wonke kunokwenza umahluko omkhulu.

Ekubeni ukukhangela iindawo ezintsha kusenokuba nzima kubahambi, nceda iindwendwe ngokufaka inkcazelo engeebhasi, engendlela ehamba phantsi komhlaba, okanye eyetreyini kwincwadi yakho yokubonisa iindawo, kuquka nexabiso eliqikelelweyo nezona ndlela zilula zokuya kwiindawo eziphawulekayo zasekuhlaleni nakwisikhululo seenqwelomoya. Usenokunika iindwendwe iibhayisekile okanye uzicebise ngeshishini ezinokurenta iibhayisekile kulo.

Yiba neekhonteyina ezinokuphinda zisetyenziswe

Izinto zeplastiki zenza inkunkuma eninzi ibe zidla ngokungaphindi zisetyenziswe. Ngenxa yokuba iimveliso zeplastiki ziyingozi kakhulu kwiplanethi, kubalulekile ukuba siphephe ukuzithenga nanini na kunokwenzeka.

Ukuze ancede iindwendwe zingathengi izinto zeplastiki ngexesha ezihleli ngalo kwakhe, iSuperhost uTiffany eHollywood Beach, eCalifornia, unika iindwendwe izinto ezinokuphinda zisetyenziswe njengeekomityi neebhotile zamanzi ukuba zizisebenzise. EChiang Mai, eThailand, iSuperhost uNutth uphinda azise iindwendwe indawo yokugcwalisa iibhotile zamanzi ngexesha ezibuka ngalo iindawo.

Iipleyiti ezinokuphinda zisetyenziswe, izinto zokuphakela zesilivere, nezinto zokugcina ukutya nazo zingenza iindwendwe zonwabele ukutya kwangaphandle ngoxa ziphungula inkunkuma.

Vuyela amashishini asekuhlaleni akhusela indalo

Sebenzisa incwadi yakho exela ngendlu okanye incwadi ekubonisa iindawo ukuze uxelele iindwendwe ngendawo oyithandayo yokutyela, imarike yamafama engayonakalisiyo indalo okanye ivekile ethengisela abantu basekuhlaleni izinto ezingayonakalisiyo indalo. Ukuba kukho isivuno ngelo xesha, yichaze na leyo. "Sinamacebiso amaninzi ngeendawo zokutyela ezintle nezibambelela kwinkqubo yethu yokungayonakalisi indalo," kutsho iSuperhost uAnna ePembrokeshire, eWales.

Ungakwazi nokubalaselisa iimveliso zasekuhlaleni iindwendwe ezisenokufuna ukuzingcamla okanye zifune ukugoduka nazo njengesikhumbuzo. ETasmania, eAustralia, iSuperhost uMerrydith ushiyela iindwendwe ubusi nesepha yelavenda ezenzwe ekhaya ukuze zizisebenzise okanye zigoduke nazo.

Fundisa iindwendwe ngeendlela zokuhamba ngenkathalo

Kwimithetho yekhaya lakho okanye incwadi ekuxelela ngendlu, ungacela iindwendwe ukuba zinciphise inkunkuma, zihlambe kwishawa ixesha elifutshane, zisele amanzi acociweyo asetepini zize zingawatshintshi amaqondo e-thermostat. Ungabhala nemiyalezo kwindawo yakho ekhumbuza iindwendwe ukuba zicime izibane ngaphambi kokuba zihambe zize zicime amanzi xa zihlamba amazinyo.

ISuperhost uOmar kwiSixeko saseMexico yenza iividiyo ezinokufunyanwa zindwendwe kwiikhowudi zeQR ezicacisa inkqubo yokuphinda usebenzise izinto kwiiflethi nezindlu zakhe ezikwicomplex nemiphumo emibi ebangelwa ziiplastiki ezisetyenziswa kube kanye.

Ukwenza ezi zinto azikongeli imali nje kuphela, zingatsala neendwendwe ezizama ukuhamba ngendlela engonakalisi indalo.

Yazisa iindwendwe ngeengxaki zasekuhlaleni zokonakaliswa kwendalo

Iindawo ezininzi emhlabeni ziyachatshazelwa ziingxaki zendalo ezinjengemililo yehlathi, izikhukula, kunye nemozulu embi ngokubaxekileyo. Ngokuthetha ngeengxaki zasekuhlaleni kwincwadi yakho ekuxelela ngendlu, unokufundisa iindwendwe ngendlela yokuba ngabahambi abakhathalayo—kuze kubazise ngeengozi abasenokudibana nazo ekhaya, ezinjengongcoliseko lomoya okanye imbalela.

Ngokomzekelo, kwiindawo apho kukho umoya ongekho semgangathweni, kubhetele ukuphepha izinto ezenziwa phandle ngeemini ekukho ungcoliseko kakhulu okanye ukwenza izinto ezongeza ungcoliseko, njengokuqhuba, ukoja inyama, okanye ukudubulisa iikhrikhethi.

Balaselisa indlela indlu yakho ekhusela ngayo indalo

Ngokubalaselisa izinto ozenzayo kwinkcazelo yendlu yakho nakwincwadi yakho ebonisa ngendawo, ungabonisa abantu abanokuba ziindwendwe ukuba uyikhathalele indalo.

Ukuba unika iindwendwe izinto ezinjengesepha yezandla enokuboliswa ziintsholongwane okanye iibhotile zamanzi ezinokuphindwa zisetyenziswe, ungalibali ukuyiveza nakwindlu yakho.

Ukuquka la macebiso kwindlela ozibuka ngayo iindwendwe kunokuyiphucula kakhulu iplanethi—kuze kwenze iindwendwe zilonwabele uhambo njengabantu basekuhlaleni. Siyayazi ukuba ukwenza izinto ezingayonakalisiyo indalo kuthatha ixesha, yiloo nto siqokelela izixhobo ezingakumbi eziza kukunceda apha endleleni.

OKULANDELAYO: Funda ngendlela enye yeeSuperhost ebuka ngayo iindwendwe ngendlela engonakalisi indalo

*kwinqaku leWorld Wildlife Fund
lamanyathelo ayi-60 ePlanethi, epapashwe ngoMatshi 5, 2021

Inkcazelo ekweli nqaku isenokuba itshintshile emva kokuba lipapashiwe.

Izinto eziphambili

  • Yenza kube lula kwiindwendwe zakho ukusebenzisa izithuthi zikawonkewonke ngokufaka inkcazelo ngeendlela ezaziwayo nemali ebhatalwayo kwincwadi yakho ekubonisa iindawo

  • Balaselisa iingxaki zendalo zasekuhlaleni ezinokuchaphazela ukuhlala kweendwendwe zakho njengemililo yamahlathi okanye izikhukula

  • Cebisa amashishini akho owathandayo asekuhlaleni kunye neemarike zamafama

Airbnb
21 Epr 2021
Ngaba oku bekuluncedo?