Yenza incwadi ekubonisa iindawo ukuze ucebise ngezinto zasekuhlaleni

Nceda iindwendwe ziyazi ingingqi yakho ngokuba nesikhokelo sakho sohambo esikwisixhobo se-elektroniki.
Ngu-Airbnb nge-29 Okt 2019
Lifundeka ngemizuzu eyi-2
Ihlaziywe nge-6 Dis 2021

Izinto eziphambili

 • Yenza incwadi ebonisa iindawo ekwisixhobo se-elektroniki ukuze uzixelele ngeendawo ocebisa ziye kuzo kwingingqi yakho
 • Ungathumela incwadi yakho ebonisa iindawo kwiindwendwe emva kokuba zibhukishile ukuze zicebe kwangaphambili

 • Funda okungakumbi kwisikhokelo sethu esipheleleyo sokwenza indlu ephumelelayo

Ababuki Zindwendwe abaninzi banika iindwendwe zabo amacebiso asekuhlaleni, njengendawo yokufumana ikofu okanye wonwabele isidlo sangokuhlwa esingenakulibaleka. Endaweni yokubhala amacebiso ondwendwe ngalunye, ukwenza incwadi ebonisa iindawo kuAirbnb kunokukunceda wonge ixesha ngokudibanisa onke amacebiso kwindawo enye.

Iindwendwe zinokufumana incwadi ebonisa iindawo kwithebhu yazo Yohambo okanye ungayithumela ngqo kuzo ngomyalezo usebenzisa isixhobo sethu Sokuthumela Amaxabiso. Nantsi indlela onokuyisebenzisa kakuhle ngayo incwadi yakho ebonisa iindawo ukuze ubonise ngengingqi yakho uze wenze iindwendwe zibe nexesha elikhethekileyo ekuhlaleni.

Yintoni incwadi ebonisa iindawo?

Incwadi ebonisa iindawo lithuba lakho lokunika iindwendwe inkcazelo edityaniswe kakuhle eyenza icace indlela obuka ngayo iindwendwe nezinto ezifumanekayo kwingingqi yakho. Unokwenza incwadi ebonisa iindawo eyeyakho kuAirbnb ukuze iindwendwe ziyifumane lula.

Kuxhomekeke kuwe ukuba ucebisa ntoni, ngoko cinga ukuba ubuza kufuna amacebiso anjani xa ubungumhambi. Iindwendwe zidla ngokuwaxabisa amacebiso endawo yokutya, ngendawo ebukisa ngeendawo, angeevenkile ezikhethekileyo nangezinto ezinokwenziwa phandle ezibangela umdla.

Amacebiso ayi-5 okwenza incwadi ebonisa iindawo encedayo

1. Mayibe mfutshane. Yenza kube lula ukuba avele avele amacebiso akho kwiindwendwe ngokuwenza abe mafutshane. Nceda iindwendwe ziqonde ukuba yeyiphi indawo okanye yintoni loo nto zinokuyonwabela nokuba kutheni kufuneka ziyizame.
2. Mayivele kuwe. Amacebiso enza umdla ngavela kumntu oyaziyo loo nto abe enamava ayo. Kungcono ukucebisa kuphela ngeendawo okhe wazivela ngokwakho ukuba kumnandi kuzo.
3.
Chaza izinto ezikhethekileyo. Qinisekisa ukuba uquka naziphi na izinto ezikhethekileyo okanye eziphawulekayo, njengendawo entle yokuhlala phandle kwivenkile yokutyela okanye icandelo elikhethekileyo evenkileni elinezinto ezifumaneka ekuhlaleni.
4.Faka ifoto. Ukuze wenze incwadi yakho ebonisa iindawo ibangele umdla ngakumbi, ungafaka ifoto oyifotileyo ukuba kunokwenzeka yendawo nganye oyicebisayo.
5. Yigcine isexesheni. Qinisekisa ukuba umane uyijonga incwadi yakho ebonisa iindawo ngamaxesha athile ukuze uqinisekise ukuba yonke inkcazelo yayo isachanile uze ufake amacebiso amatsha.

  Funda indlela yokwenza incwadi ebonisa iindawo eyeyakho

  Ngaba unendlu engaphezu kwenye?

  Iincwadi ezibonisa iindawo zidityaniswa neakhawunti yakho yokuBuka Iindwendwe, kungekhona nendlu ethile (le nto iyabanceda Ababuki Zindwendwe abanamagumbi amaninzi okanye iindawo ezininzi abahlalisa abantu kuzo). “Ngoku ndingenza incwadi ebonisa iindawo ibe nye yale ngingqi eza kulungela zontathu izindlu zam," utsho uAnn, iSuperhost eSedgwick, Maine.

  Indlela iindwendwe eziyifumana ngayo incwadi yakho ebonisa iindawo

  Iindwendwe zinokuyifumana incwadi yakho ebonisa iindawo ngokuya Kwithebhu Yohambo, apho iza kuvela ngokuzenzekelayo xa ukubhukisha kuqinisekisiwe.

  Usenokufuna nokuyithumela incwadi ebonisa iindawo xa umane uthumelelana imiyalezo neendwendwe. Ungayenza lula le nto ngokucofa uphawu Lokuthumela Amacebiso kwimiyalezo yakho Yombuki Zindwendwe. Esi sixhobo sikuvumela nokuba ucebise Ngezinto Ezinokonwatyelwa zakwa-Airbnb zasekuhlaleni ezidityaniswe kakuhle.

  Siyazi ukuba wenza konke okusemandleni akho ukuze wenze iindwendwe zihlale kamnandi—ibe siyathemba ukuba incwadi ebonisa iindawo ekwisixhobo se-elektroniki iza kukunceda uchazele iindwendwe ngezinto ezenziwayo ekuhlaleni ezimnandi.

  Inkcazelo ekweli nqaku isenokuba itshintshile emva kokuba lipapashiwe.

  Izinto eziphambili

  • Yenza incwadi ebonisa iindawo ekwisixhobo se-elektroniki ukuze uzixelele ngeendawo ocebisa ziye kuzo kwingingqi yakho
  • Ungathumela incwadi yakho ebonisa iindawo kwiindwendwe emva kokuba zibhukishile ukuze zicebe kwangaphambili

  • Funda okungakumbi kwisikhokelo sethu esipheleleyo sokwenza indlu ephumelelayo

  Airbnb
  29 Okt 2019
  Ngaba oku bekuluncedo?