Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo

  Yenza incwadi ekubonisa iindawo ukuze ucebise ngezinto zasekuhlaleni

  Nceda iindwendwe ziyazi indawo yakho ngokuba nesikhokelo sakho sohambo.
  Ngu-Airbnb nge-2019 Okt 29
  Lifundeka ngemizuzu eyi-2
  Ihlaziywe nge-2021 Mey 13

  Izinto eziphambili

  • Yenza incwadi ebonisa iindawo ukuze uzixelele ngeendawo ocebisa ziye kuzo kwingingqi yakho
  • Ungathumela incwadi yakho ebonisa iindawo kwiindwendwe emva kokuba zibhukishile ukuze zicebe kwangaphambili

  • Fumana okungakumbi kwisikhokelo esipheleleyo sethu sokufaka indlu eza kuphumelela

  Ababuki zindwendwe abaninzi bacebisa iindwendwe zabo ngeendawo ekuthanda ukuyiwa kuzo, njengendawo yokuphunga okanye ezinokutya kuyo engalibalekiyo. Endaweni yokubhala amacebiso ondwendwe ngalunye, ukwenza incwadi ebonisa iindawo kuAirbnb kunokukunceda wonge ixesha namandla ngokudibanisa onke amacebiso ofuna ukuwanika iindwendwe zakho kwindawo enye. Nantsi indlela onokuthi usebenzise kakuhle incwadi ebonisa iindawo ukuze ubonise ngesixeko sakho uze wenze iindwendwe zibe nexesha elikhethekileyo ekuhlaleni.

  Yintoni incwadi ebonisa iindawo?

  Incwadi ebonisa iindawo lithuba lakho lokunika iindwendwe inkcazelo ebalulekileyo ebonisa indlela ozibuka ngayo iindwendwe nangesixeko sakho. Unokwenza incwadi ebonisa iindawo eyeyakho kuAirbnb ukuze iindwendwe ziyifumane lula kwi-app efowunini. Kuxhomekeke kuwe ukuba unikezela ngamacebiso anjani, ngoko cinga ukuba ubuza kufuna amacebiso anjani xa ubungumhambi. Iindwendwe zidla ngokuwaxabisa amacebiso endawo yokutya, ngendawo ebukisa ngeendawo, angeevenkile ezikhethekileyo nangezinto ezinokwenziwa phandle ezibangela umdla.

  Amacebiso ayi-5 okwenza incwadi ebonisa iindawo encedayo

  1. Mawabe mafutshane. Yenza kube lula ukuba iindwendwe zivele ziwabone amacebiso akho ngokuthi uwenze abe mafutshane. Nceda iindwendwe ziqonde ukuba yeyiphi indawo okanye yintoni loo nto zinokuyonwabela nokuba kutheni kufuneka ziyizame.
  2. Mawavakale ukuba aphuma kuwe. Amacebiso enza umdla ngavela kumntu oyaziyo loo nto abe enamava ayo. Kungcono ukucebisa kuphela ngeendawo okhe wazivela ngokwakho ukuba kumnandi kuzo.
  3. Chaza izinto ezikhethekileyo. Qinisekisa ukuba uquka naziphi na izinto ezikhethekileyo okanye ezizodwa, njengendawo entle yokuhlala phandle kwivenkile yokutyela okanye icandelo elikhethekileyo evenkileni elinezinto ezifumaneka ekuhlaleni.
  4. Faka ifoto. Ukuba kunokwenzeka, faka ifoto yendawo nganye ocebisa ngayo ukuze incwadi yakho ebonisa iindawo ibukeke ize yenze umdla. UAirbnb usebenzisa iifoto ezifotwe ngabanye abantu kwiindawo ezininzi, kodwa ababuki zindwendwe banokufaka iifoto zabo ukuze icace ukuba yeyabo.
  5. Mane ufaka izinto kuyo. Qinisekisa ukuba umane uyijonga incwadi yakho ebonisa iindawo ukuze wongeze amacebiso amatsha. Umzekelo, kusenokufuneka ufake into entsha kwincwadi yakho ebonisa iindawo ukuze ithethe ngemiqathango yeCOVID-19 ekhoyo kwingingqi yakho ngoku uze ucebise ngezinto ezinokwenziwa ngoxa abantu bengasondelelananga.

  Funda indlela yokwenza incwadi ebonisa iindawo eyeyakho

  Ngaba unendlu engaphezu kwenye?

  Iincwadi ezibonisa iindawo zilinkwa neakhawunti yakho yokubuka iindwendwe, kungekhona nendlu ethile (le nto iyabanceda abuki zindwendwe abanamagumbi amaninzi okanye iindawo ezininzi abahlalisa abantu kuzo). “Ngoku ndingenza incwadi ebonisa iindawo ibe nye yale ngingqi eza kulungela zontathu izindlu zam," utsho uAnn, iSuperhost eNew York City.

  Indlela iindwendwe eziyifumana ngayo incwadi yakho ebonisa iindawo

  Iindwendwe zinokuyifumana incwadi yakho ebonisa iindawo ngokuya kwindawo ethi Uhambo, apho iza kuvela ngokuzenzekelayo xa ukubhukisha kuqinisekisiwe. Banokuyifumana nakwiphepha lakho leprofayile nakwelendlu yakho. Ababuki zindwendwe kunye neendwendwe banokuxelela abanye ngamacebiso encwadi ebonisa iindawo ngeimeyile okanye ngamajelo okuncokola bade bayiprinte. Qinisekisa ukuba uyinika undwendwe ngalunye incwadi yakho ebonisa iindawo, ekubeni ingathunyelwa ngokuzenzekelayo.

  Into engaphaya eyenziwa yincwadi ebonisa iindawo

  UAirbnb usebenzisa amacebiso ababuki zindwendwe ukunceda abahambi bafumane izinto zokwenza, izinto ezenza umdla neevenkile zokutyela ezikhethekileyo ezikwiindawo ezithandwayo kwiphepha lethu elithi Izinto Zokwenza. La maphepha awekho kuzo zonke iindawo, kodwa sihlala sifaka angakumbi. Xa kukho ababuki zindwendwe abaneleyo abanikela ngamacebiso endawo ethile, singenza iphepha elithi Izinto Zokwenza. Icebiso ngalinye linelinki eya kwiprofayile yombuki zindwendwe olibhalileyo—ngoko xa ecebisa ngezinto ezikumgangatho ophezulu, leyo ingabiyindlela eyenza izindlu zakhe zibonwe ngakumbi.

  Inkcazelo ekweli nqaku isenokuba itshintshile emva kokuba lipapashiwe.

  Izinto eziphambili

  • Yenza incwadi ebonisa iindawo ukuze uzixelele ngeendawo ocebisa ziye kuzo kwingingqi yakho
  • Ungathumela incwadi yakho ebonisa iindawo kwiindwendwe emva kokuba zibhukishile ukuze zicebe kwangaphambili

  • Fumana okungakumbi kwisikhokelo esipheleleyo sethu sokufaka indlu eza kuphumelela

  Airbnb
  2019 Okt 29
  Ngaba oku bekuluncedo?