Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo

  Faka iinkcukacha iindwendwe eziza kuzithanda

  Umntu owayekade engumphathi kwezobugcisa uchaza amacebiso akhe aphambili okuhombisa.
  Ngu-Airbnb nge-13 Epr 2021
  Lifundeka ngemizuzu eyi-6
  Ihlaziywe nge-18 Epr 2022

  Izinto eziphambili

  • Ukwenza indawo iindwendwe zakho ezingasoze ziyilibale kuqala ngokuyihombisa ngendlela ecingwe kakuhle indawo yakho

  • Amacebiso eengcali aquka ukuchaza into enokulindelwa kwindawo yakho, ukwenza iindawo ezincinci ezintle nokuhombisa ngendlela echaza wena

  • Izipho ezincinci zezinto zasekuhlaleni nezinto ezinokusetyenziswa zinokunceda undwendwe luhlale kamnandi ngakumbi

  • Funda okungakumbi kwisikhokelo sethu esipheleleyo ukuze unyuse umgangatho wendlela ozibuka ngayo iindwendwe

  Xa iindwendwe zingena eThe Beach Lodge eHollywood Beach, eCalifornia, kwangoko ziye ziqalise ukuqonda ukuba uTiffany Caliva-Talledo ungubani. Ukucingisisa kwakhe nokuthanda kwakhe ukuhombisa kuyabonakala kwizinto akhethe ukuhombisa ngazo—imibala, indlela ezivakala ngayo xa uzibamba nento nganye elungiselelwe undwendwe ngalunye. Njengomntu owayekade engumphathi kwezobugcisa, kudala wakuthanda ukuphawula ezona zinto zincinci. Apha, uchaza iimfihlelo zakhe zokuphumelela kuAirbnb.

  Ukuqala kweThe Beach Lodge

  “Ngaphambi kokuba siyilungise iThe Beach Lodge, yayiyindlu embi enombala oluhlaza okwengca. Abantu babeyibiza 'Indawo Yeziyobisi' ibe babebaleka xa begqitha kuyo! Abamelwane babecinga sishiywe zingqondo xa sasiyithenga kodwa ndabona into ekhethekileyo ngayo—ndacinga ukuba xa sinokukwazi ukuyilungisa, abantu bangeza. Ndiye ndayithanda kakhulu—ibe ndicinga ukuba iindwendwe zibuyiswa yiloo nto kanye.”

  Amacebiso kaTiffany ayi-7 okwenza okungakumbi

  Yenze ikwenze uzive ngendlela ethile
  “Ukwenza iindwendwe zibe nexesha ezingasoze zililibale kuqala ngendlela oyenza ngayo indawo yakho. Xa ndiceba indlela yokuhombisa, ndichazela abantu endibancedayo ukuba baqale ngemvakalelo kunendlela ethile yokuhombisa. Ufuna iindwendwe zakho zizive njani xa zingena kwindawo yakho—ukuthi zava, ulonwabo, ukuzola? EThe Beach Lodge, kunokuba ndihombise ngokwaselwandle ngqo, ndaye ndacinga ngokuphangaleleyo ngemibala, ukuba izinto zivakala njani xa uzibamba neenkcukacha ezincinci: iipateni ezisebenzayo kwimibala esisiseko, izinto ezikucingisa isanti xa uzibamba neentyatyambo ezininzi zokwenza uzive ngathi uphandle.”

  Hombisa ngemali encinci
  “Ukuhombisa akunyanzelekanga kubize imali eninzi! Iimarike neevenkile zezinto ezikhe zasetyenziswa zigcwele zizinto ezintle ezingabizi kakhulu nezahlukileyo ezingathi zinebali lazo. Kufuneka nje ukhangele kancinci. Ndiye ndatsaleleka kakhulu kwizinto ezibonisa imbali yam yasePhilippines naseAsia. Izinto ozikhethela indawo yakho kufuneka zibe nento eziyithethayo kwaye xa zizonke ziza kuncedisa ekubaliseni ibali lendawo yakho xa lilonke.”

  Dlala ngezinto
  “Elinye icebiso endilinika abantu endibancedayo kukuzivumela udlale. Tshintsha indlela ohombise ngayo. Zama izinto ezintsha. Tshintsha izinto ngexesha ngalinye lonyaka. Yeyona ndlela yokufumanisa ukuba yintoni eza kusebenza kule nto uzama ukuyenza nokuba yintoni engasebenziyo. Cinga ngendawo yakho ngokungathi ngumntu onezinto ezahlukileyo ngaye nobuntu bakhe. Njengokuba kunjalo ngesiqu sakho, kufuneka ijike, itshintshe ize ihambele phambili ukuze ibe lolona hlobo lwayo luhle ngelo xesha.”

  Yenza iindawo zokuphola
  “Ndiyakuthanda ukuyitshintshatshintsha indawo ndize ndiyenze ibangele umdla ngeendlela ezingalindelekanga. Into enye endiyicebisayo kukwenza iindawo zokuphola kwindlu yakho—iindawo ezincinci zokuphola apho iindwendwe zingonwabela khona ukufunda incwadi. Ndisenokufaka iingubo, imiqamelo nomzobo kwenye ikona ukuze yenze abantu bafune ukuzipholela nje. Cinga ngendlela onokwenza ngayo iindawo ezinje zokuzonwabisa kuyo yonke indlu yakho.”

  Cinga ngendawo yakho ngokungathi ngumntu onezinto ezahlukileyo ngaye nobuntu bakhe.
  Tiffany,
  EHollywood Beach, eCalifornia

  Zenze zizive zikhethekile
  “Xa kunokwenzeka, yenza ukuhlala kweendwendwe kukhetheke ngezinto ezithile ezikhethekileyo. Ngokomzekelo, ukuba umntu ukhankanya ukuba ubhiyozela usuku lokuzalwa, ndiza kushiya iikeyiki ezincinci ezithengwe kwivenkile yezinto ezibhakiweyo yasekuhlaleni endiyithandayo. Ukuba akayityi inyama, ndiza kumenzela uludwe lweevenkile zokutyela zasekuhlaleni. Ukuba yintsapho enabantwana, ndiza kutshintsha imiqamelo nezinto zebhedi ibe zezilungele abantwana. Ezi zinto zicingwe kakuhle ziyaphawulwa kakhulu zindwendwe. Uza kuyibona loo nto kwizimvo nokuba ziphinde zibhukishe.”

  Zinike into eziza kugoduka nayo
  “Ndicebisa ukunika iindwendwe into ezinokuyigcina zize zigoduke nayo xa zifika ukuze uzenze zizive zikhethekile kwaye zamkelekile, njengamakhadi esipho okuthenga kumashishini akufuphi okanye amakhadi anokuposwa enziwe ngamagcisa asekuhlaleni."

  "Ukuze elo cebiso ndilihambisele phambili, iindwendwe zinokuthenga izinto eziseThe Beach Lodge ngqo, kuquka iigawuni nezinto zebhedi ezingonakalisi indalo kunye nezinto zakudala, okanye zizithenge kwiwebhusayithi yokuthenga endiyenzileyo. Ndiye ndaquka nezinto ezinabanikazi abangamabhinqa nezasekuhlaleni, kuba zibalulekile ezo zinto kum. Andenzi nzuzo ngazo. Eyona nto ibalulekileyo kukwazisa abantu ngezi zinto. Kum ibaluleke kakhulu kuneholide nje.”

  Yiba ngumlawuli wohambo lwaselwandle
  “Indawo yethu sayibiza iThe Beach Lodge kuba kuthi, i-lodge yindawo etofotofo yokuba abantu badibane. Ndifaka imidlalo yebhodi, iimethi ze-yoga, izinto zobugcisa, indawo yokoja, iitawuli zaselwandle, iibhayisekile, iincwadi onokonwabela ukuzifunda nento yokudlala umculo. Ukuhamba kuthetha ukuphangalala kwizinto ibe ezi zinto zokwenza zinceda abantu babenento abanokuyikhumbula baze baphile ngendlela entsha. Cinga ngokuba zeziphi izinto ezinokusetyenziswa ezinokunceda ukuphucula ixesha eziza kulichitha.”

  Ungalibali ukuba zibalulekile izinto ezincinci! Ngenxa yezi zinto zicingwe kakuhle, iindwendwe ziza kuluva uthando olufake kwindawo yakho—ibe ziza kuqhubeka zibuya.

  Izinto eziphambili

  • Ukwenza indawo iindwendwe zakho ezingasoze ziyilibale kuqala ngokuyihombisa ngendlela ecingwe kakuhle indawo yakho

  • Amacebiso eengcali aquka ukuchaza into enokulindelwa kwindawo yakho, ukwenza iindawo ezincinci ezintle nokuhombisa ngendlela echaza wena

  • Izipho ezincinci zezinto zasekuhlaleni nezinto ezinokusetyenziswa zinokunceda undwendwe luhlale kamnandi ngakumbi

  • Funda okungakumbi kwisikhokelo sethu esipheleleyo ukuze unyuse umgangatho wendlela ozibuka ngayo iindwendwe
  Airbnb
  13 Epr 2021
  Ngaba oku bekuluncedo?