Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo

  Khetha ipolisi yokurhoxa ekulungelayo

  Fumana ipolisi eza kulungela wena nendlela ofuna ukubuka ngayo iindwendwe.
  Ngu-Airbnb nge-5 Feb 2020
  Lifundeka ngemizuzu eyi-3
  Ihlaziywe nge-19 Jan 2023

  Izinto eziphambili

  Iipolisi eziqhelekileyo

  Iipolisi zexesha elide

  Ungalungisa ipolisi yakho nanini na ukuze ulawule ukuba iindwendwe zingarhoxa kwangaphambili kangakanani na ngaphambi kokubhalisa xa kufikwa zize zibuyiselwe imali.

  Yeyiphi ipolisi indifaneleyo?

  Izinto eziphambili

  Airbnb
  5 Feb 2020
  Ngaba oku bekuluncedo?