Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo

  Khetha ipolisi yokurhoxa ekulungelayo

  Fumana ipolisi eza kulungela wena nendlela ofuna ukubuka ngayo iindwendwe.
  Ngu-Airbnb nge-5 Feb 2020
  Lifundeka ngemizuzu eyi-3
  Ihlaziywe nge-19 Jan 2023

  Izinto eziphambili

  • Ipolisi yokurhoxa efanelekileyo inokukunceda utsale ukubhukisha okufunayo

  • Cinga ngezinto ozifunayo, iinjongo kunye neendwendwe ongathanda ukuba nazo xa ukhetha ipolisi

  • Ungayilungisa ipolisi yakho nanini na

  Ukukhetha ipolisi yokurhoxa kusenokufuna ungabaxi enye into ngaphezu kwenye. Ufuna ukuphepha ukurhoxisa ngoxa usaqhubeka utsala iindwendwe—ibe ngoku iindwendwe zifuna ukuba bhetyebhetye ngakumbi njengoko ziceba uhambo lwazo oluzayo.

  Ngenxa yokuba Umbuki Zindwendwe ngamnye enezinto azifunayo ezahlukileyo, senze iipolisi zokurhoxa eziliqela. Ungakhetha iipolisi eziqhelekileyo nezexesha elide eziza kukulungela.*

  Iipolisi eziqhelekileyo

  Ipolisi yakho yokurhoxa eqhelekileyo yeyokubhukisha ixesha elifutshane. Isebenza kuko konke ukubhukisha kweentsuku ezingaphantsi kweziyi-28 ezilandelelanayo.

  • Ipolisi yokurhoxa ebhetyebhetye: Iindwendwe zinokurhoxisa ukuya kutsho kwiiyure eziyi-24 ngaphambi kokubhalisa xa kufikwa zize zibuyiselwe yonke imali ibe awuzukubhatalwa. Ukuba zirhoxisa ngaphantsi kweeyure eziyi-24 ngaphambi kokuba zifike zize zingafiki, uza kubhatalwa imali yosuku lokuqala. Ukuba zirhoxisa emva kokungena, uza kubhatalwa ngosuku ngalunye eziluhlalayo kunye nosuku oluyi-1 olongezelelekileyo.
  • Ipolisi yokurhoxa elinganiselweyo: Iindwendwe zinokurhoxisa ukuya kutsho kwiintsuku eziyi-5 ngaphambi kokubhalisa xa kufikwa zize zibuyiselwe yonke imali ibe awuzukubhatalwa. Ukuba zirhoxisa emva koko, uza kubhatalwa ngosuku ngalunye eziluhlalayo, kunye nosuku oluyi-1 olongezelelekileyo kuquka ne-50% yazo zonke iintsuku ezingakhange zihlalwe.
  • Ipolisi yokurhoxa engekho ngqongqo kakhulu: Ukuze zibuyiselwe yonke imali, iindwendwe kufuneka zirhoxise ubuncinane kwiintsuku eziyi-30 ngaphambi kokubhalisa xa kufikwa. Zibuyiselwa yonke imali ukuba zirhoxisa kwiiyure eziyi-48 emva kokubhukisha ukuba ngexesha ekurhoxiswa ngalo kusashiyeke ubuncinane iintsuku eziyi-14 ngaphambi kokubhalisa xa kufikwa. Ukuba zirhoxisa phakathi kweentsuku eziyi-7 ukuya kweziyi-30 ngaphambi kokubhalisa xa kufikwa, uza kubhatalwa i-50% yazo zonke iintsuku. Ukuba zirhoxisa kwiintsuku ezingaphantsi kweziyi-7 ngaphambi kokufika, uza kubhatalwa imali yazo zonke iintsuku.
  • Ipolisi yokurhoxa engqongqo: Ukuze zibuyiselwe yonke imali, iindwendwe kufuneka zirhoxise zingekapheli iiyure eziyi-48 emva kokubhukisha ibe kufuneka kurhoxiswe ubuncinane kwiintsuku eziyi-14 ngaphambi kosuku lokufika. Ukuba zirhoxisa phakathi kweentsuku eziyi-7 ukuya kweziyi-14 ngaphambi kokubhalisa xa kufikwa, uza kubhatalwa i-50% yazo zonke iintsuku. Ukuba zirhoxisa emva koko, uza kubhatalwa imali yazo zonke iintsuku.

  Iipolisi zexesha elide

  Ipolisi yakho yokurhoxa yaxa kuza kuhlalwa ixesha elide isebenza xa kubhukishwe iintsuku eziyi-28 ezilandelelanayo nangaphezulu. Ithatha indawo yepolisi yakho eqhelekileyo.

  • Ipolisi yokurhoxa yexesha elide engqongqo: Ukuze zibuyiselwe yonke imali, iindwendwe kufuneka zirhoxe ubuncinane kwiintsuku eziyi-30 ngaphambi kokubhalisa xa kufikwa. Ukuba undwendwe lurhoxa emva koko, uza kubhatalwa imali epheleleyo yazo zonke iintsuku eziye zahlalwa neyeentsuku eziyi-30 ezingakumbi. Ukuba kushiyeke iintsuku ezibhukishiweyo ezingaphantsi kweziyi-30 xa undwendwe lurhoxa, uza kubhatalwa imali epheleleyo yazo zonke iintsuku ezishiyekileyo.
  • Ipolisi yokurhoxa yexesha elide engqongqo: Iindwendwe ezirhoxayo kubhukishiwe zinokubuyiselwa yonke imali ukuba nje zirhoxisa ukubhukisha kwazo zingekapheli iiyure eziyi-48 emva kokubhukisha ibe ubuncinane kwiintsuku eziyi-28 ngaphambi kosuku lokubhalisa xa kufikwa. Ukuba undwendwe lurhoxa emva koko, uza kubhatalwa imali yazo zonke iintsuku eziye zahlalwa neyeentsuku eziyi-30 ezingakumbi ukususela ngosuku lokurhoxa. Ukuba undwendwe lurhoxa kushiyeke iintsuku ezibhukishiweyo ezingaphantsi kweyi-30, uza kubhatalwa imali epheleleyo yazo zonke iintsuku ezishiyekileyo.

  Qaphela: Iimali zokucoca zisoloko zibuyiswa ukuba undwendwe lurhoxa ngaphambi kokubhalisa xa kufikwa, nokuba yeyiphi ipolisi yokurhoxa yoMbuki Zindwendwe. Ukubuyiswa kwemali ebhatalelwa ukusebenzisa uAirbnb zindwendwe kuxhomekeka kwizinto ezininzi. Funda okungakumbi ngokubuyiswa kweemali ezimele zibhatalwe

  Ungalungisa ipolisi yakho nanini na ukuze ulawule ukuba iindwendwe zingarhoxa kwangaphambili kangakanani na ngaphambi kokubhalisa xa kufikwa zize zibuyiselwe imali.

  Yeyiphi ipolisi indifaneleyo?

  Kuxhomekeka kwindlela ukurhoxisa okunokuchaphazela ngayo wena neshishini lakho lokubuka iindwendwe. Cinga ngezinto ozidingayo nozimisele ukuzenza, neendwendwe zakho ezifanelekileyo, uze ukhethe ipolisi efanelekileyo.

  Cinga ngokukhetha ipolisi yokurhoxa ebhetyebhetye ukuba:

  • Lixesha lonyaka elingaxakekanga ibe ufuna ukutsala iindwendwe ezithanda ukuba bhetyebhetye ngoxa ziceba uhambo.
  • Lixesha lonyaka elixakekileyo ibe uzithembile ukuba indawo yakho iza kuphinda ibhukishwe ukuba undwendwe luyarhoxa.
  • Indlu yakho ikwingingqi ekhuphisana nezinye ibe awunaxhala lokurhoxiswa ngomzuzu wokugqibela.

  Cinga ngokukhetha ipolisi elinganiselweyo ukuba:

  • Ufuna kungarhoxiswa ngomzuzu wokugqibela.
  • Ufuna ukuba nexesha lokufumana okunye ukubhukisha ukuba undwendwe luyarhoxisa.
  • Usafuna ukutsala iindwendwe ezicebe ngendlela efuna ukulungelelaniswa ngakumbi, njengabahambi beshishini ekufuneka babhukishe izindlu ebuyiswayo imali kuzo.

  Cinga ngokukhetha ipolisi engekho ngqongqo kakhulu ukuba:

  • Ufuna ukuphepha ukurhoxiswa kodwa ungakwazi ukumelana nako ngokuba neentsuku ezaneleyo ezingenakubhukishwa.
  • Ufuna ukuba nexesha elingakumbi lokufumana okunye ukubhukisha ukuba undwendwe luyarhoxisa.
  • Indawo yakho ifunwa unyaka wonke.

  Eyona nto yahluke ngayo ipolisi engekho ngqongqo kakhulu kwengqongqo kukuba iindwendwe zisenokubuyiselwa yonke imali kwipolisi engekho ngqongqo kakhulu ukuba zirhoxa kwiintsuku eziyi-30 ngaphambi kwexesha lokufika.

  Cinga ngokukhetha ipolisi engqongqo ukuba:

  • Ufuna ukuphepha ukurhoxiswa ibe awunalo ixesha lokufumana okanye lokulawula ukubhukisha okutsha.
  • Ubuka iindwendwe wedwa ibe into yokurhoxiswa ngomzuzu wokugqibela kuyiphazamisa kakhulu indlela ocebe ngayo.
  • Indawo yakho ifunwa kakhulu ibe ipolisi engqongqo ayizukwenza iindwendwe zingayibhukishi.

  Abanye Ababuki Zindwendwe benza imali engakumbi ngokufaka ukhetho lokungabuyisi imali kwipolisi yabo yokurhoxa. Le ndlela ivumela iindwendwe ukuba zikhethe ipolisi yokurhoxa engqongqo ngexabiso lesaphulelo, idla ngokuba sisaphulelo se-10% kwixabiso lakho losuku. Ukuba ziyangena zize kamva zirhoxise ukubhukisha, uyigcina yonke imali omele uyibhatalwe kuzo zonke iintsuku ezibhukishiweyo.

  Ukukhetha ipolisi yokurhoxa kufuna ufumane into eza kulungela wena neendwendwe zakho. Ukhumbule nje ukuba abantu abaninzi bafuna ububhetyebhetye xa behamba. Ukuze uncedise ekukhuseleni ukubhukishwa kwazo, zama ukuqala ngeyona polisi yokurhoxa ebhetyebhetye elungele indlela obuka ngayo iindwendwe.

  Fumana okungakumbi kwisikhokelo sethu sokufaka indlu ephumelelayo

  *Kusebenza iipolisi ezahlukileyo xa ubhukisha eJamani, eItali naseMzantsi Korea.

  Inkcazelo ekweli nqaku isenokuba itshintshile emva kokuba lipapashiwe.

  Izinto eziphambili

  • Ipolisi yokurhoxa efanelekileyo inokukunceda utsale ukubhukisha okufunayo

  • Cinga ngezinto ozifunayo, iinjongo kunye neendwendwe ongathanda ukuba nazo xa ukhetha ipolisi

  • Ungayilungisa ipolisi yakho nanini na
  Airbnb
  5 Feb 2020
  Ngaba oku bekuluncedo?