Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo

  Ukubeka imithetho yekhaya encedayo

  Nceda ukhusele indawo yakho uze wenze iindwendwe zilonwabele ngcono ixesha ezilihleliyo.
  Ngu-Airbnb nge-1 Dis 2020
  Lifundeka ngomzuzu oyi-1
  Ihlaziywe nge-9 Mat 2023

  Imithetho yekhaya lakho yenza iindwendwe ziyazi into ezimele ziyilindele, ize izikrobise kwindlela ozibuka ngayo iindwendwe. Le mithetho ikwanceda iindwendwe zazi ukuba indawo yakho izilungele na ngaphambi kokuba ziyibhukishe.

  Ukukhetha imithetho yekhaya yakho eqhelekileyo

  Ababuki zindwendwe banokukhetha kwimithetho yekhaya eqhelekileyo engezi zinto:

  • Izilwanyana zasekhaya
  • Amatheko
  • Ukutshaya, ukutshaya ngombhobho nasekutshayeni icuba i-e-cigarettes
  • Ixesha ekungangxolwayo ngalo
  • Ixesha lokufika nelokuphuma
  • Elona nani leendwendwe zininzi
  • Iifoto ezenzelwa ukuthengisa nokwenziwa kweefilimu

  Imithetho yekhaya lakho ivela kakhulu kwiindawo ezine: kwiphepha lendlu yakho, kwiskrini xa iindwendwe zibhukisha indawo yakho, nakwi-imeyile ethi Pakisha nakwiSikhokelo Sokufika esifunyanwa zindwendwe ngaphambi kohambo lwazo.

  Indlela imithetho yekhaya enceda ekukukhuseleni ngayo

  Ngenxa yemithetho ebekelwe iindwendwe, nayiphi na imithetho oyikhethayo kuludwe lwemithetho yekhaya inokunyanzeliswa. Ukuba undwendwe lwaphula umthetho wekhaya, into yokuqala omele uyenze kukuthetha nondwendwe uze uzame ukuyilungisa ingxaki nalo ngqo. Ukuba awukwazi ukufikelela kwisisombululo, qhakamshelana Neqela Elinceda Intsapho ukuze ucele uncedo.

  Ukubhala imithetho eyongezelelekileyo

  Ukuba unezinto ezikhethekileyo ezifunekayo ezingafakwanga kwimithetho yekhaya eqhelekileyo, ungayibhala kwimithetho eyongezelelekileyo. Kungcono ukuba ungazingxixhi iindwendwe ngemithetho emininzi, kodwa ungafaka nantoni na ebalulekileyo ngezithethe zasekuhlaleni okanye ngezinto zempilo nezokhuseleko. Imizekelo embalwa evela Kubabuki Zindwendwe:

  • UJuliette, ilungu leQumrhu Labacebisi Lababuki Zindwendwe eNairobi, eKenya uthi, “Indawo ephandle kwindlu yethu ayisamentwanga, ibe iba nodaka, ngoko sicela ukuba kukhululwe izihlangu kuba indlu inekhaphethi.”
  • UDave noDeb, Ababuki Zindwendwe base-Edmonton, eKhanada bathi, “Nceda uvale uze utshixe zonke iifestile namacango xa uphuma kweli gumbi.”
  • UMomi, Umbuki Zindwendwe waseHonolulu uthi, “Nceda ungagcini nakuphi na ukutya kwigumbi lokulala.”

  Yonke imithetho eyongezelelekileyo kufuneka ihambelane neepolisi nemimiselo ka-Airbnb, kuquka imimiselo yethu yeenkonzo nepolisi yokungacaluli.

  Inkcazelo ekweli nqaku isenokuba itshintshile emva kokuba lipapashiwe.

  Airbnb
  1 Dis 2020
  Ngaba oku bekuluncedo?