Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo

  Ngaba indawo yam imlungele uAirbnb?

  Kukho undwendwe olufanele indawo nganye—eyona nto ibalulekileyo kukuyicacisa kakuhle into ezimele ziyilindele.
  Ngu-Airbnb nge-6 Jan 2020
  Lifundeka ngemizuzu eyi-2
  Ihlaziywe nge-4 Okt 2022

  Izinto eziphambili

  • Ungamkela iindwendwe kwigumbi lazo lokulala, kwigumbi ekulala abantu abaninzi kulo, kwindlu yonke okanye kwindawo ekhethekileyo

   • Okungenani kulindeleke: indawo ekulaleka kamnandi kuyo negumbi lokuhlambela

    • Yenza zaziwe izinto ezinokulindelwa ngokuthetha inyani ngezinto ezintle nezingathandekiyo ngendawo yakho

    Usenokungayicingi into yokuba igumbi lokulala elingasetyenziswayo okanye isikhephe esitofotofo sinokuthandwa kuAirbnb, kodwa zonke iintlobo zeendawo ezahlukahlukeneyo—ukususela kwezona zincinci ukuya kwezona zikhethekileyo—zinokuba nomtsalane kwiindwendwe.

    Nokuba luhlobo olunjani lwendawo onayo, eyona nto ibalulekileyo kukwenza indawo etofotofo yokulala onokukuvuyela ukuhlala kuyo—nengcaciso yeenkcukacha yendlu ebonisa ukuba yintoni eyenza indawo yakho ibe nomtsalane.

    Qala ngezinto ezisisiseko

    Ubuncinane, iindwendwe zilindele indawo ecocekileyo, indawo yokulala etofotofo negumbi langasese. Ayizizo zonke iindawo ezifakwe kuAirbnb ezinekhitshi, kodwa ukuba iindwendwe zakho ziza kuba nalo, chaza ukuba likhitshi elipheleleyo okanye likhitshi elincinci.

    Hlalisa abantu nakweliphi uhlobo lwendawo

    Nabani na onendawo eyongezelelekileyo unokuphumelela Njengombuki Zindwendwe ka-Airbnb. Ayikho indawo “efaneleke ngokupheleleyo”—kufuneka nje uthethe inyani uze ufake iinkcukacha kwingcaciso yendlu yakho nakwiifoto ukuze uncede iindwendwe ziqonde eyona nto zinokuyilindela. Ukususela kumagumbi angasetyenziswayo ukuya kutsho kwiindawo ezikwizinga eliphezulu, kukho indawo efanele umntu ngamnye kuAirbnb.

    Chaza uhlobo lwesakhiwo sakho

    Phantse naluphi na uhlobo lwesakhiwo lunokuba yindawo efanelekileyo kwiindwendwe zika-Airbnb. Yindlu? Yiflethi? Igumbi kwi-condo yakho? Ezinye iindawo zichazwe njengezikhethekile, njengezindlu ezakhiwe emthini, iintente, izindlu ezincinci, iifama, neendawo zokukhempisha neeRV.

    Khetha iindawo ezinokuya kuzo iindwendwe

    Ungachazela iindwendwe ukuba iza kuba yeyazo zodwa yonke indlu yakho okanye liza kuba lelazo lonke igumbi lokulala, okanye uzichazele ukuba ziza kusetyenziswa nangabanye abantu iindawo ezifana nendawo yokulala, ikhitshi okanye igumbi langasese, abantu abafana nentsapho yakho, abantu ohlala nabo okanye ezinye iindwendwe. Ixhomekeke kuwe into yokuba indawo yakho uza kuyilungiselela iindwendwe okanye kukho izinto zakho eziza kuhlala kuwe. Into ebalulekileyo kukugcina indawo yakho icocekile uze uncokole neendwendwe ngezinto ezimele zizilindele.

    Thetha inyani ngezinto ezintle nezingathandekiyo

    UDaniel, Umbuki Zindwendwe eSan Francisco, uthi akukho nto ayifihlayo ngendawo yakhe. Uthi "Into oyichazela iindwendwe zakho ukuba ziza kuyifumana nento eziyifumanayo xa zifika kwindlu yakho kufuneka ihambelane. Kungcono ukungathetheli phezulu ngendawo yakho zize iindwendwe zifikele kwindawo entle kunaleyo beziyicingela kunokuba izinto zigqwetheke."

    Ukubonisa nokuchaza

    Sisiqalo esihle ukuchaza kwingcaciso yendlu yakho ukuba iindwendwe zisenokudibana nezilwanyana zasekhaya kwindawo esetyenziswa nangabanye abantu. Kodwa into ebaluleke ngakumbi kukufaka iifoto zenja yakho enoboya okanye zekati yakho entle kuAirbnb, ufake namagama ahamba nefoto uchazele iindwendwe ukuba kusenokwenzeka zidibane nezilwanyana.

    Iifoto zinika umfanekiso wento, ingakumbi kuba ezinye iindwendwe zisenokubhukisha zingakhange zifunde yonke into kakuhle. Ukuba indawo yakho inazo naziphi na izinto ezikhethekileyo, kuhle ukuqinisekisa xa kubhukishwa ukuba iindwendwe zizifundile iinkcukacha zendlu yakho ukusuka phezulu ukuya ezantsi.

    Beka ixabiso eliyifaneleyo indawo yakho

    Indawo yakho ayilobhotwe—akukho ngxaki! Iindwendwe ezininzi ziyakuxabisa ukuba nendawo yokuhlala efanelekileyo logama nje zivakalelwa kukuba ilifanele ixabiso layo. Xa usaqala, usenokucinga ngexabiso lokuqala elingaphantsi kancinci kunelo ulifunayo ekugqibeleni. Loo nto iza kukunceda utsale iindwendwe, ibe xa sele ufumene izimvo ezintle ezibalekayo, usenokuphinda ulijonge ixabiso lakho uze ulinyuse ukuze likwenze ufikelele kwizinto ofuna ukuzifikelela.

    Fumana okungakumbi kwisikhokelo sethu sokufaka indlu ephumelelayo

    Inkcazelo ekweli nqaku isenokuba itshintshile emva kokuba lipapashiwe.

    Izinto eziphambili

    • Ungamkela iindwendwe kwigumbi lazo lokulala, kwigumbi ekulala abantu abaninzi kulo, kwindlu yonke okanye kwindawo ekhethekileyo

     • Okungenani kulindeleke: indawo ekulaleka kamnandi kuyo negumbi lokuhlambela

      • Yenza zaziwe izinto ezinokulindelwa ngokuthetha inyani ngezinto ezintle nezingathandekiyo ngendawo yakho

      Airbnb
      6 Jan 2020
      Ngaba oku bekuluncedo?