Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo
  Lo mxholo awufumaneki ngolwimi olukhethileyo, ngoko siwenze wafumaneka ngolona lwimi esinalo olusondeleyo kolwakho.

  Indlela uAirbnb abakhusela ngayo Ababuki Zindwendwe

  Funda ngezinto ezikhusela Ababuki Zindwendwe zakwa-Airbnb.
  Ngu-Airbnb nge-4 Feb 2020
  Lifundeka ngemizuzu eyi-3
  Ihlaziywe nge-17 Nov 2022

  Izinto eziphambili

  Enoba unguMbuki Zindwendwe omtsha okanye usajonga ukuba ihamba njani into yokubuka iindwendwe, usenokuba unemibuzo ngendlela yokukhusela indawo yakho nezinto zakho xa abahambi behlala kwikhaya lakho. Akufane kwenzeka nto engumonakalo okanye eyingxaki yokukhuseleko, kodwa uAirbnb unezinto ezininzi zokukhusela Ababuki Zindwendwe neendwendwe.

  Iiprofayile nezimvo

  IAirbnb ikunceda wazi iindwendwe. Ukuba usebenzisa uVel 'uBhukishe, ungenza iisetingi zakho ngendlela ofuna ngayo ukuze wongeze ezinye izinto ezifuneka kundwendwe ukongeza kwiimfuno zethu zokubhukisha kuzo zonke iindwendwe. Ibe ukuba ukhetha ukufumana izicelo zokubhukisha, ungajonga iiprofayile zeendwendwe uze ufunde nezimvo Zababuki Zindwendwe bexesha elidlulileyo ngaphambi kokwamkela ukubhukisha.

  Ekubeni Ababuki Zindwendwe kunye neendwendwe bekwazi ukushiyelana izimvo kuphela emva kokuba ixesha elibhukishiweyo liphelile, ungaqiniseka ukuba ingxelo yokuba bekunjani ingezinto ezenzeke nyhani. Unokusebenzisa nezixhobo ezikhuselekileyo zakwa-Airbnb zokuthumelelana imiyalezo ukuze ubuze imibuzo uchaze nezinto ozilindeleyo ngaphambi kokuba undwendwe lufike.

  IAirCover Yababuki Zindwendwe

  IAirCover Yababuki Zindwendwe kukukhuselwa ngokupheleleyo kwabo bonke Ababuki Zindwendwe kuAirbnb. Le nto inamanyathelo okhuseleko angaphambi kohambo ukuqinisekisa ukuba iindwendwe ezibhukishayo zingaba bantu zithi zingabo zisebenzisa isiqinisekiso sesazisi sondwendwe, ibe kunceda ekunciphiseni amathuba okubakho kweepati eziphazamisayo nokonakaliswa kwendlu ngeteknoloji yokuhlola ukubhukisha.

  IAirCover Yababuki Zindwendwe iquka i$1 miliyoni yeedola zaseMerika yeInshorensi yomonakalo kumntu obebhukishile ne$3 miliyoni yeedola zaseMerika yeInshorensi yomonakalo yombuki zindwendwe, ekhusela izinto zobugcisa, izinto zexabiso, iimoto ezipakiweyo, izikhephe, nezinye iimoto, nokunye.

  Funda okungakumbi ngeAirCover Yababuki Zindwendwe

  Imithetho ebekiweyo

  Imithetho ebekelwe iindwendwe yimiqathango ekunyanzelekileyo ukuba zonke iindwendwe ziyilandele. Imithetho ebekiweyo inyanzela iindwendwe ziyihloniphe indawo yakho, zithobele imithetho yekhaya lakho, zithethe ngokukhawuleza xa kuvela iingxaki, zize zingashiyi indawo yakho idinga ukugutyulwa. Undwendwe ngalunye olubhukishayo luza kuvumelana nale mithetho ngaphambi kokubhukisha.

  Ukukhusela iakhawunti

  UAirbnb uthatha amanyathelo aliqela ukuze akhusele iakhawunti yakho, njengokufuna ukuba uphinde uqinisekise xa uzama ukungena kwiakhawunti ngefowuni okanye ngekhompyutha entsha, aze akuthumelele imiyalezo yeakhawunti xa kukho izinto ezitshintshiweyo. Ukuba nje usebenzisa uAirbnb kuyo yonke le nkqubo—ukuze unxibelelane, ubhukishe, uze ubhatale—ukhuselwe ziipolisi nezikhuselo zakwa-Airbnb.

  Uncedo olufumaneka ngalo lonke ixesha

  Uncedo lwabathengi luka-Airbnb emhlabeni wonke lufumaneka ngeelwimi eziyi-62 ukuze luncede ngezi zinto:

  • Uncedo lokuphinda ubhukishe
  • Ukubuyiselwa imali
  • Ukungenelela

  Fumana inkcazelo engakumbi ngeepolisi zethu nezinto zokuzikhusela

  Ngenxa yezi zinto zikhuselayo, ungaqala ukubuka iindwendwe ungenaxhala. Ukuze ufumane iinkcukacha ezingakumbi ngeendlela ezibalulekileyo uAirbnb abagcina bekhuseleke ngazo Ababuki Zindwendwe, jonga iAirCover Yababuki Zindwendwe.

  IAirCover Yababuki Zindwendwe I-inshorensi yomonakalo Yombuki Zindwendwe, I-inshorensi yomonakalo kumntu obebhukishile, kunye neInshorensi yomonakalo yomntu okwizinto ezinokonwatyelwa azisebenzi Kubabuki Zindwendwe abaneendawo zokuhlala okanye izinto ezinokonwatywelwa eJapan, apho kusebenza I-inshorensi Yababuki Zindwendwe yaseJapan kunye neInshorensi Yokuzonwabisa yaseJapan, okanye Kubabuki Zindwendwe abasebenzisa uAirbnb Travel LLC. Kubabuki Zindwendwe abaneendawo zokuhlala okanye Izinto Ezinokonwatyelwa kwimimandla yaseTshayina, kusebenza i-Inshorensi Yokukhusela Ababuki Zindwendwe baseTshayina. I-Inshorensi yomonakalo yombuki zindwendwe ayinanto yakwenza neInshorensi yomonakalo kumntu obebhukishile. Ukhumbule ukuba kukho eminye imimiselo, imiqathango nezinto ezingabhatalelwayo.

  Ukuba ubuka iindwendwe eU.K., ipolisi yeInshorensi yomonakalo kumntu obebhukishile iqinisekiswe yiZurich Insurance PLC, ibe ilungiswe yaza yenziwa yasebenza ngaphandle kokuba babhataliswe imali eyongezelelekileyo Ababuki Zindwendwe baseUK nguAirbnb U.K. Services Limited, ummeli omiselweyo weAon U.K. Limited, ogunyaziswe nolawulwa yiFinancial Conduct Authority. Inombolo yokubhalisa yeFCA ka-Aon ngu-310451. Ungayijonga le nto ngokuya kwiFinancial Services Register okanye ngokuqhakamshelana neFCA kule nombolo +44 0800-111-6768. Iimveliso zeinshorensi ezilungiselelwe yiAirbnb U.K. Services Limited ziphantsi kwemithetho ethile. FPAFF405LC

  Inkcazelo ekweli nqaku isenokuba itshintshile emva kokuba lipapashiwe.

  Izinto eziphambili

  Airbnb
  4 Feb 2020
  Ngaba oku bekuluncedo?