Ukugcina umgangatho

Yenza indawo ekwizinga leenkwenkwezi eziyi-5 ngala macebiso anokusetyenziswa avela kwiiSuperhost.
Ngu-Airbnb nge-4 Jan 2024
Lifundeka ngemizuzu eyi-3
Ihlaziywe nge-4 Jan 2024

Imilinganiselo ephezulu nezimvo zingakhokelela kwizicelo zokubhukisha nakwingeniso engakumbi. Emva kwexesha lokuphuma, iindwendwe zinokubhala umlinganiselo ngendlela ebezihleli ngayo, ngococeko, ngokuchana, ngokubhalisa xa kufikwa, ngonxibelelwano, ngendawo ekuyo nexabiso.

Nangona imilinganiselo ingeyiyo kuphela indlela yokulunganisa umgangatho wezinga lendawo, ukuqhuba kakuhle ngalo lonke ixesha kwezi ndidi zintandathu kubalulekile.

Ukuchana

Iindwendwe zilindele ukuba iifoto, izinto ezinokusetyenziswa, neengcaciso zakho zihambelane neendawo zakho. Ukuba unento enokusetyenziswa ngamaxesha athile onyaka njengepuli, ungalibali ukulungisa inkcazelo yendlu xa ipuli ivaliwe. 

USamantha, iSuperhost yaseBelfast, eMaine, onezindlu eziyi-20, wenza abantu bayazi into abanokuyilindela ngokubhala iingcaciso zezindlu eziquka yonke into nezineefoto ezisexesheni. Uthi, “Sizama nokuqinisekisa ukuba sazi into nganye enokusetyenziswa esinikezela ngayo, ukuze iindwendwe ziyazi into emaziyilindele.” Uye azitshintshe iifoto zakhe ngamaxesha athile onyaka aze alungise izindlu zakhe nyanga nganye.

Ukubhalisa xa kufikwa

Siye sibhale imiyalelo yokubhalisa xa kufikwa yendlu nganye, ibe nenkcukacha zenyathelo ngalinye neefoto ukuba kuyimfuneko. Xa ikhona indlela yokudibanisa indlela yokungena ngokusebenzisa ifowuni okanye ngokufaka ikhowudi emnyango, faka indlela yokungena ngokusebenzisa ifowuni okanye ngokufaka ikhowudi emnyango kwiakhawunti yakho ka-Airbnb ukuze wenze ngokuzenzekelayo ikhowudi ekhethekileyo sihlandlo ngasinye undwendwe luza kuhlala.

UCorinne, iSuperhost ePurcellville, eVirginia, onezindlu eziyi-36, ubhala umyalezo omfutshane onenkcazelo ngendlu nemiyalelo yaxa kufikwa yendlu nganye. Ulungiselela lo myalezo ukuba uthunyelwe kwiintsuku ezintathu ngaphambi kwexesha lokubhalisa xa kufikwa. Le nto imnceda ukuba aphephe imibuzo yomzuzu wokugqibela aze aqinisekise ukuba indlela yokubhalisa xa kufikwa ihamba kakuhle.

Ukucoceka

Usenokwenza uludwe oluneenkcukacha lwezinto ekufuneka zenziwe kwizindlu zakho, ukuze abantu abacocayo basoloko besenza izinto ngendlela efanayo ukuze baphephe ukuphosa nantoni na. UCorinne unoludwe lwezinto ekufuneka zenziwe oluquka yonke into alwenzele indlu nganye. 

Ukwathenga izinto ezifunekayo ngokobuninzi bazo aze azigcine endaweni ezinokufumaneka lula kuyo. UCorinne uthi, “Xa kukho nantoni na ekuthiwe iyaphela, siye sicwangcise ukuba siyongeze xa kucocwa kwakhona.”

Ukuncokola

Izinga lakho lokuphendula lilinganisa indlela oyiphendula ngokukhawuleza ngayo imibuzo nezicelo zokubhukisha. Sebenzisa iimpendulo ezikhawulezayo nemiyalezo enexesha ethunyelwa ngalo ukuze wonge ixesha. 

UKory, iSuperhost yaseChicago enezindlu ezisixhenxe uthi, “Ndineempendulo ezikhawulezayo ezilungele ukusetyenziswa ezinento yokwenza nemibuzo edla ngokubuzwa ngezinto ezinjengemingxunya yomlilo nebhafu enamanzi ashushu nomgama wokuya kwiidawo ezinomtsalane.”

Ingingqi

Enoba indlu isedolophini okanye isezilalini, yenze icace indawo ekuyo kwingcaciso yendlu. Ungasebenzisa nesihloko sakho nengcaciso yeefoto ukuze wenze abantu bayazi into amabayilindele ngendawo ekuyo indlu yakho.

UTatiya, ilungu leQumrhu Labacebisi Lababuki Zindwendwe noyiSuperhost eBangkok obuka iindwendwe kwizindlu ezintlanu noncedisa ekubukeni iindwendwe kwizindlu eziyi-44 uthi, “Indlu yam yokuqala yayikude nombindi wesixeko.” “Xa iindwendwe zazibanjwa kukuxinana kweemoto kwaseBangkok, ndandifumana imilinganiselo ephantsi. Kwandithatha ixesha elide ukumane ndilungisa ingcaciso yendlu yam ukuze ndilawule izinto iindwendwe ezinokuzilindela.”

Ixabiso layo ilifanele

Ukucoceka, ukuchana, ukubhalisa xa kufikwa, ukuqhakamshelana, nendawo ekuyo zonke zinegalelo kwixabiso lendlu yakho. Ukuba uqhuba kakuhle kuzo zontlanu ezi zinto uze ugcine indlela oyilungise ngayo indlu nezinto ezinokusetyenziswa zisexesheni, unamathuba angakumbi okuba iindwendwe zizive ngathi zibhatale ixabiso elifanelekileyo ngendawo ezihleli kuyo.

UKory uthi, “Ndikholelwa ukuba iifoto neengcaciso ezipheleleyo zinokulibalisa kakuhle ibali lendlela umntu anokuziva ngayo nokufaneleka kwexabiso.” “Ndithanda ukubonisa ikhitshi lam elinento yonke, iindawo zangaphandle ekunokudityanelwa kuzo, nezinto zokuhombisa endizisebenzisileyo ezilungele abahambi bam abafanelekileyo zekhaya ngalinye.”

Ukuze ubone ukuba uqhuba njani kwezi ndidi zintandathu, ithebu yakho ethi Inkcazelo ineenkcukacha zondwendwe ngalunye.

Ukwaziwa ngokuba semgangathweni

Ukuba unikezela ngeendawo zokuhlala ezikwizinga leenkwenkwezi ezintlanu, uyiphendula ngokukhawuleza imiyalezo yeendwendwe, kwaye ugcina iisetingi zakho zekhalenda nezokubhukisha zisexesheni ukuze uphephe ukurhoxisa, sele uza kuba yiSuperhost. Ngokomyinge, siphawule ukuba uphawu lwebheji yokuba yiSuperhost lunokonyusa ingeniso nge-4% kwiiSuperhost.*

*Ngokwengxelo yokuhlolwa kweeSuperhost ngo-2021 nango-2022

Ukuba usebenzisa i-software ekonekthwe kwiAPI, uza kukwazi ukuzisebenzisa ezi zinto kwi-software yakho ukuba inkampani enikezela ngazo izenze zafumaneka. Ukuba ayiyenzanga loo nto, qhakamshelana nayo ukuze wazi ukuba ziza kufumaneka nini.

Inkcazelo ekweli nqaku isenokuba itshintshile emva kokuba lipapashiwe.

Airbnb
4 Jan 2024
Ngaba oku bekuluncedo?