Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo

  Ukwazisa iindwendwe ngento ezinokuyilindela ngokufaka indawo echanileyo

  Iindwendwe kufuneka zikwazi ukuyifumana lula indawo yakho.
  Ngu-Airbnb nge-8 Mat 2023
  Lifundeka ngemizuzu eyi-2
  Ihlaziywe nge-8 Mat 2023

  Indawo ekuyo indlu inokudlala indima enkulu ekubeni undwendwe lukhethe ukubhukisha. Kwaye xa iindwendwe zibhukishile, zifuna eyona ndawo ikuyo ukuze ukubhalisela ukufika kube lula.

  Ukufaka indawo echanileyo

  Kubalulekile ukuba ubonise indawo echanileyo kwindlu yakho ekuAirbnb. Kuhle nokufaka inkcazelo efanayo kwingcaciso yendlu yakho. UJuliette, ilungu leQumrhu Labacebisi Lababuki Zindwendwe eNairobi, eKenya, uthi: “Ndichaza kwingcaciso yam ukuba iphi indlu.”

  Idilesi ungayitshintsha kuphela ukuya kutsho xa usamkela ukubhukisha kwakho kokuqala. Emva koko, kuza kufuneka uqhakamshelane Neqela Elinceda Intsapho ukuze uncedwe.

  Ukuqinisekisa ukuba iindwendwe zingayifumana indawo yakho

  Soze yenzeke into yokuba uzicacisele ngendlela engaphaya koko kudingekayo iindwendwe zakho indlela yokufika kwindlu yakho ngaphambi kokubhalisa xa zifika. UJuliette unika iindwendwe zakhe iGPS yakhe. Uthi uchaza neenkcukacha ezithe ngqo, njengombala wegeyithi yakhe nokuba kubhalwe ntoni kuyo.

  UJuliette uyafumaneka nanini na xa iindwendwe zibhalisela ukufika, ukuba kunokwenzeka iindwendwe zibe nengxaki yokuyifumana le ndawo. Uthi: “Ekubeni beneenombolo zethu zefowuni, badla ngokusifowunela xa kukho iingxaki.”

  Ungafaka inkcazelo engakumbi, njengeenkcukacha ngengingqi nokupaka kwingcaciso yendlu yakho. Le nto kunye nemephu zinokunceda iindwendwe zazi into emaziyilindele kuze kuzenze zisithembe isigqibo sazo sokubhukisha.

  Ukukhetha indawo engakuyo okanye eyona ndawo ikuyo

  Ungakhetha indlela evela ngayo indawo ekuyo indlu yakho kwiziphumo zokukhangela zika-Airbnb:

  • Indawo engakuyo: Imephu yendlu yakho iveza ingingqi eyijikelezileyo, umgama omalunga nehafu yemayile (ngaphantsi kwe-1 km) ukusuka kwidilesi yestrato.
  • Eyona ndawo ikuyo: Imephu iveza i-pin kwesona sitrato sisekoneni sikufuphi, kodwa ayiphawuli ngqo le ndawo ikuyo. Ungayitsala imephu de i-pin ikhombe kwindawo eyiyo.

  Iindwendwe aziyifumani idilesi yakho yesitrato de ukubhukisha kwazo kuqinisekiswe. Isetingi ehlala ikhethiwe yeyengingqi.

  Indawo engakuyo (ekhohlo) nendawo ekuyo ngqo (ekunene) ivezwa kwimaphu ekwiziphumo zokukhangela zika-Airbnb.

  Ukufaka iinkcukacha ezingakumbi

  Ukuba iindwendwe ziyasokola ukufumana indawo yakho, cinga ngokufaka iinombolo zesitrato kumnyango wangaphambili okanye izibane ezikhanyisa ngcono kwindlela yokungena imoto.

  Ngamanye amaxesha kusenokufuneka ucinge ngakumbi. UKeshav, ilungu leQumrhu Labacebisi Lababuki Zindwendwe eNew Delhi, eIndiya, uthi: “Izindlu zethu zodaka kunzima ukuzifumana.” “Indlela ezime ngayo izitrato yahlukile. Kudingeka kubekho umntu oza kukusa ngokwakhe apho."

  UKeshav ebekhangela iindlela zokwenza kube lula ukuba iindwendwe zibhalise xa zifika ngaphandle koncedo. Uthi: “Siqalise ukucinga ngendlela esinokubeka ngayo into ekhombisayo kwisitrato esikhulu, ibe yibhodi eza kuhlala ikhona.”

  Ukuhlola izinto onokukhetha kuzo

  Iinkcukacha zendlu yakho, kuquka indawo ekuyo, zinceda iindwendwe zazi into emaziyilindele zize ziphendule imibuzo yazo ngokuba indawo yakho izifanele na. Le nto inokunceda iindwendwe zizimisele ngakumbi ukukubhukisha uze uphephe ukufumana izimvo ezimbi.

  Ngokomzekelo, iindwendwe zisenokufuna ukuqikelela umgama wokuya kwindawo enezithuthi ekufutshane okanye ziqinisekise ukuba indlu yakho engaselunxwemeni isecaleni kwesanti ngqo. Ukukhetha ukuveza eyona ndawo ikuyo kwiziphumo zokukhangela kunokwenza indlu yakho ibe nomtsalane ngakumbi.

  Kodwa ke, ukugcina isetingi engayichazi ngqo ukuba iphi indlu yakho kunokukunceda kungabikho xhala ngobumfihlo nokukhuseleka. Ukukhetha ukuveza ingingqi ekuyo indawo yakho kwiziphumo zokukhangela kunokwenza wena neendwendwe zakho nibe noxolo lwengqondo ngakumbi.

  Airbnb
  8 Mat 2023
  Ngaba oku bekuluncedo?