Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo
  Iividiyo eziyi-7
  Isikhokelo

  Zilungiselele ukubuka iindwendwe: Ividiyo yokukhokela umntu oqalayo

  Ababuki zindwendwe abaphumelelayo bachaza amacebiso okwenza indlu entle, ukutsala iindwendwe zakho zokuqala nokuqalisa ishishini lakho lokubuka iindwendwe.
  Iividiyo eziyi-7
  Isikhokelo sabantu abaqalayo sendlela yokubuka iindwendwe

  Isikhokelo sabantu abaqalayo sendlela yokubuka iindwendwe