Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo
  Amanqaku ayi-4
  ,
  Iividiyo eziyi-4
  Isikhokelo

  Ukonwabisa iindwendwe zakho zokuqala

  Funda indlela yokulungiselela ukubuka iindwendwe zakho zokuqala ngempumelelo uze uzenze zibe nexesha ezingasoze zililibale.
  Amanqaku ayi-4
  ,
  Iividiyo eziyi-4