Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo

  Ezintsha KuNovemba ZeAirbnb 2021: Izinto Ababuki Zindwendwe ekufuneka bazazi

  Ukususela kwiAirCover ukuya kwimali yezilwanyana zasekhaya, sazisa ngezinto ezingaphezu kweziyi-50 eziphuculiweyo.
  Ngu-Airbnb nge-9 Nov 2021
  Ividiyo yemizuzu eyi-12
  Ihlaziywe nge-11 Nov 2021

  Izinto eziphambili

  Njengoko ubomi, ukusebenza nokuhamba kuye kudibana, ubugcisa obutsha nezinto ezintsha zenza kutshintshe izinto kuhambo. Ngoku abantu banokuhamba ngakumbi baze bahambe ixesha elide, baye kwiindawo ezingakumbi baze bahlale naphi na.

  Kwa-Airbnb, sisoloko sitshintsha izinto ukuze sikuncede wamkele zonke iintlobo zeendwendwe. NgoMeyi, sazisa ngezinto ezingaphezu kweziyi-100 eziphuculiweyo ukuze siphucule zonke izinto ezenziwayo kuAirbnb. Namhlanje, sazisa ezingaphezulu kweziyi-50 ezingakumbi.

  Kusivuya nangakumbi ukunichazela ngezinto ezintsha nina Babuki Zindwendwe bethu enisikhuthaze ukuba sizenze, ezilungiselelwe ukwenza ukubuka iindwendwe kube lula ngakumbi. Ezi zinto ziquka:

  Ukwazisa ngeAirCover

  Kwiiseshini zokumamela, kwiiwekshophu, Kwiziko Lentsapho, naxa benichazela Iqumrhu Labacebisi Lababuki Zindwendwe, niye nasixelela ukuba nifuna ukukhuselwa ngakumbi: Kuza kuthwani ukuba undwendwe luyatshaya kwindawo yakho kuze kudingeke ukuba kucocwe ngendlela ekhethekileyo? Kuza kuthwani ukuba inja yondwendwe iyayitya ize iyikrazule isofa yakho kuze kufuneke iyolungiswa?

  Niye nasichazela nokuba inkqubo yokubuyiselwa imali ayisoloko ilula kwaye bekunenza isitresi ukuthumela izicelo zokubuyiselwa imali ngaphambi kokuba undwendwe olulandelayo lubhalisele ukufika.

  Sinivile ibe siyakuvuyela ukwazisa ngeAirCover. Ukongezelela ekukhuselweni nge$1 miliyoni xa kufuneka ubhatalele umonakalo, iAirCover iyayandisa i$1 miliyoni yokukhuselwa kumonakalo kwaBabuki Zindwendwe, ngokukhuselwa kumonakalo owenziwe zizilwanyana zasekhaya, ukucocwa kugutyulwa nokunye.

  Funda okungakumbi ngeAirCover

  I-inshorensi yomonakalo yombuki zindwendwe kunye Neinshorensi yomonakalo kumntu obebhukishile azibakhuseli Ababuki Zindwendwe abaneendawo zokuhlala abasebenzisa uAirbnb Travel, LLC, okanye Ababuki Zindwendwe kwimimandla yaseTshayina naseJapan, apho kusebenza I-inshorensi Yokukhusela Umbuki Zindwendwe waseTshayina kunye Neinshorensi Yokukhusela Umbuki Zindwendwe waseJapan. I-Inshorensi yomonakalo yombuki zindwendwe ayinanto yakwenza neInshorensi yomonakalo kumntu obebhukishile. Ukhumbule ukuba zonke iimali zezinto ezikhuselwayo zichazwe ngokweedola zaseMerika ibe kukho neminye imimiselo, imiqathango nezinto ezingaqukwanga.

  Imali yezilwanyana zasekhaya nezinye izixhobo zokubeka amaxabiso

  Ukuyilungisa kakuhle indlela ofuna ukulisebenzisa ngayo ixabiso lakho kunokunceda iindwendwe zakho ziyibone into eziyibhatalelayo uze wenze imali ozimisele ukuyenza Ngokubuka Iindwendwe. Ngoko, kwezi veki zizayo, siza kwazisa ezinye izinto enizicelileyo ukuze nikwazi ukulilawula kakuhle ixabiso lenu nezinye iimali.

  Izixhobo ezitsha zinokukunceda ngemisebenzi ethile emithathu: ukufaka imali yesilwanyana sasekhaya, ukuba nemali yokucoca ethotyiweyo xa kuza kuhlalwa ixesha elifutshane, nokubona kwangaphambili ixabiso iindwendwe eziza kulibhatala.

  Funda okungakumbi ngezi zixhobo zokubeka amaxabiso

  Iimali zokucoca azifumaneki kuBabuki Zindwendwe abaneendawo ezikwimimandla yaseTshayina.

  Ikhalenda elula ngakumbi yokukunceda kwizinto ozenzayo

  NjengoMbuki Zindwendwe, ukulandelelela ukubhukishwa kwakho kubalulekile kakhulu. Ngoko siyayitshintsha indlela ikhalenda evela ngayo xa uvule uAirbnb,com njengoMbuki Zindwendwe—ibe silungisa nezinye izinto—ukuze kube lula ukuyisebenzisa.

  Ngokomzekelo, sifaka indawo ekuvumela uveze okanye ufihle iinkcukacha ezibalulekileyo njengexabiso losuku, izaphulelo ezifumaneka kube kanye, amanqaku owabhalileyo ngokubhukisha okuzayo nokunye.

  Funda okungakumbi ngezinto ezilungisiweyo kwikhalenda

  Ukuguqulelwa ngokuzenzekelayo kwezindlu nokunye

  Ababuki zindwendwe bamkela iindwendwe ezivela emhlabeni wonke kwaye ukuchaza izinto emazilindelwe ngendlela ecacileyo kubalulekile ukuze ubuke iindwendwe ngendlela esemagqabini. Ukuze sikuncedise kwiinzame zakho, sazisa ngeTranslation Engine esemagqbini eguqulela iingcaciso zezindlu nezimvo ezibhalwe ngaBabuki Zindwendwe neendwendwe ngokuzenzekelayo kwiilwimi eziyi-62.

  ITranslation Engine, eyenzelwe ngokukhethekileyo uAirbnb, obona bugcisa bokuguqulela obuhambele phambili obakha bafumaneka kwintsapho yethu—kwaye iye iphucuka njengoko isetyenziswa.

  Funda okungakumbi ngeTranslation Engine

  Uvavanyo ukuze kuqinisekiswe isantya se-wifi yakho

  I-wifi ekhawulezayo nenokuthenjwa yenye yezona zinto ezinokusetyenziswa ekhangelwa kakhulu kuAirbnb. Ngoku ungavavanya i-intanethi yendlu yakho kwi-app ka-Airbnb—kwaye xa iziphumo zakho zigciniwe, isantya se-wifi yakho siza kuvezwa kwizinto ezinokusetyenziswa zendlu yakho.

  Xa isantya singaphezulu kwe-50 Mbps, siza kuphawula ukuba “i-wifi iyakhawuleza” kwindlu yakho. Kwezi zinto ziphuculiweyo, iindwendwe zinokubhukisha iindawo zithembile ukuba azizukuphoswa yintlanganiso kaZoom okanye yinkqubo yazo eziyithandayo kwi-intanethi.

  Funda okungakumbi ngokuvavanywa kwesantya se-wifi

  Zonke ezi zinto zitshintshiweyo zezimbalwa kuphela kwezingaphezulu kweziyi-50 eziphuculiweyo esazisa ngazo namhlanje. Siyakukhuthaza ukuba uzame ezi zixhobo nezinto ezintsha uze usichazele izimvo zakho ngendlela esinokuqhubeka siphucula ngayo.

  Izinto eziphambili

  Airbnb
  9 Nov 2021
  Ngaba oku bekuluncedo?