Indlela yokuphikisa izimvo zokuziphindezelela

Cela ukuba kususwe uluvo lokuziphindezelela, nokuba lufakwe kudala kangakanani.
Ngu-Airbnb nge-16 Nov 2022
Lifundeka ngemizuzu eyi-2
Ihlaziywe nge-11 Dis 2023

Umyalezo womhleli: Eli nqaku lapapashwa njengenxalenye Yezintsha KuNovemba ZeAirbnb 2022. Inkcazelo isenokuba itshintshile emva kokuba lipapashiwe. Funda okungakumbi ngemveliso yethu yakutshanje.

Siyazi ukuba Ababuki Zindwendwe badla ngokuxhalatyiswa kukuba kusenokubakho izimvo zokuziphindezelela. Ezi zizimvo zokuziphindezela iindwendwe ezisenokuzibhala emva kokuba uxelile ukuba zaphule omnye wemithetho yekhaya lakho, zonakalise indlu yakho okanye zophule ipolisi ngokunzulu.

Inkqubo yethu yezimvo ikwenza ukwazi ukuphikisa izimvo okholelwa ukuba zezokuziphindezela.

Ukukhuselwa kwizimvo zokuziphindezelela

Umele uzive ukhululekile ukwamkela iindwendwe ngaphandle kokuba nexhala lokuba usenokufumana izimvo zokuziphindezelela. Unako ukuluphikisa uluvo oluziphindezelayo—kungakhathaliseki ukuba belubhalwe nini—olubhalwe zindwendwe olwaphula iipolisi, ezifana nezi:

  • Ukonakalisa indawo yakho

  • Ukuhlala ixesha elingaphaya kwebezilibhukishile

  • Ukwaphula imithetho yekhaya yakho eqhelekileyo

  • Ukuba nepati okanye umcimbi ngaphandle kwemvume endlini yakho

Ukuphikisa uluvo akuqinisekisi ukuba luza kususwa. Xa uphikisa uluvo, siza kukucela ukuba uthumele ubungqina obufana neefoto okanye imiyalezo oyifumeneyo noyithumeleyo kwiindwendwe.

Ubungqina bakho buza kufuneka bubonise ukuba kwaphulwe kakhulu ipolisi. Kufuneka kucace ukuba ukuxela ukophulwa kwepolisi kuAirbnb kunye/okanye kundwendwe kusenokwenzeka ukuba kukhokelele kuluvo lokuziphindezelela.

Kuhle ukugcina yonke imiyalezo yakho neendwendwe kwimiyalezo yakho ka-Airbnb, ukuze iqela lethu leenkonzo zabathengi likwazi ukuhlola ngokulula nabuphi na ubungqina. Ungalibali ukuba ngaBabuki Zindwendwe abaphambili neendwendwe eziphambili kuphela ezinokuphikisa izimvo.

Fumana inkcazelo engakumbi ngeepolisi zethu zezimvo

Indlela esebenza ngayo ipolisi

Masithi undwendwe luyatshaya kwindawo yakho, lusophula imithetho yekhaya yakho. Uxelela undwendwe lwakho ukuba ubhaqe izitompi zecuba kwigumbi lokuhlala uze ufake isicelo sokubuyiselwa imali ukuze kucocwe kugutyulwe. Xa luphendula, undwendwe lwakho luthi alufuni kubhatala luze lushiye uluvo ngomsindo. Ungaluphikisa olu luvo, kwaye siza kuluphanda ukuze sibone ukuba luyakufanelekela na ukususwa.

Ababuki Zindwendwe basixelele ukuba ipolisi yethu elungisiweyo yezimvo zokuziphindezela ibancedile bamkela iindwendwe ngokuzithemba.
Umbuki zindwendwe uLeanne uthi uluvo lokuziphindezela ngendlu yakhe “lwaye lwahlolwa ngokukhawuleza lwaza lwasuswa xa ndacela loo nto. “Ndavakalelwa kukuba uAirbnb uyandixhasa.”

Umbuki Zindwendwe uDaniel uthi, “kwaye kwafuneka ndihoye uluvo endandivakalelwa ukuba lwalungafanelekanga.” “Ndingatsho ukuba [UAirbnb Support] waba luncedo kakhulu ekuhoyeni isicelo sam.”

Airbnb
16 Nov 2022
Ngaba oku bekuluncedo?