Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo

  Izinto eziyi-10 eziphambili onokuzenza Kwezintsha KuNovemba ZeAirbnb 2022

  Funda ngezinto eziyi-10 eziphuculiweyo esizenzele Ababuki Zindwendwe.
  Ngu-Airbnb nge-16 Nov 2022
  Lifundeka ngemizuzu eyi-6
  Ihlaziywe nge-21 Jul 2023

  Nina Babuki Zindwendwe, nisinike ingxelo eninzi yokuba bekunjani kunyaka ophelileyo. Ngokusekelwe kuloo ngxelo yenu, kukho izinto esizitshintshileyo ukuze siphucule ixesha eniba nalo xa nibuka iindwendwe.

  AirCover Yababuki Zindwendwe

  1. IAirCover engakumbi: IAirCover Yababuki Zindwendwe ngoku iquka ukukhuselwa kweemoto nezikhephe ezipakiweyo kwindawo yakho, nokunye ukukhuselwa okungakumbi kwezinto zobugcisa nezexabiso. Siyayinyusa imali yeinshorensi yomonakalo, isuka kwi$1 miliyoni yeedola zaseMerika ukuya kwi$3 miliyoni yeedola zaseMerika.

  2. Ukuqinisekiswa kokuba lungubani undwendwe: Into yokuqinisekisa ukuba umntu ungulo mntu athi unguye yandisiwe kuzo zonke iindwendwe ezibhukishayo eziya kumazwe nakwimimandla ephambili eyi-35 kuAirbnb, emela i-90% yazo zonke iindawo ezibhukishwayo. Siza kuyenza le nto kuwo onke amazwe ekuqaleni kuka-2023.

  3. Ukuhlola ukubhukisha: Senze iteknoloji yokuhlola ukubhukisha ehlola malunga nezinto ezilikhulu ukuze iphawule ukubhukisha okusenokukhokelela kwiipati ezingavumelekanga okanye ekonakalisweni kwendlu. Emva kokuba kuphumelele ukuvavanywa kwayo eOstreliya, siqalisa iteknoloji yokuhlola ukubhukisha eMerika naseKhanada, ibe siza kuyiqalisa ekuqaleni kuka-2023 emhlabeni wonke.

  4. Inkqubo yokubuyiselwa imali elula: Ungafaka isicelo sokubuyiselwa imali ngamanyathelo nje ambalwa.

  Funda ngezinto ezintsha zeAirCover Yababuki Zindwendwe

  Imithetho ebekiweyo yeendwendwe

  5. Ukuphenduliswa ngakumbi kweendwendwe: Sazisa ngemithetho ebekiweyo yeendwendwe, imilinganiselo emitsha enyanzeliswayo efuna ukuba iindwendwe zihloniphe indawo yakho zize zilandele imithetho yekhaya yakho. Undwendwe ngalunye luza kuvumelana nale mithetho ebekiweyo ngaphambi kokuba lubhukishe. Siza kwenza iindwendwe ziphendule ngendlela eziziphatha ngayo sisebenzisa inkqubo yokufundisa, yokunqumamisa neyokuzisusa ukuba kuyimfuneko.

  Funda ngemithetho ebekiweyo yeendwendwe

  Izinto eziphuculiweyo kwinkqubo yezimvo

  6. Izimvo ezineenkcukacha zendwendwe: Uza kukwazi ukushiya iinkcukacha ezingakumbi xa kukho umntu ohlala nawe, uze ufunde inkcazelo engakumbi ngeendwendwe eshiywe ngabanye Ababuki Zindwendwe. Into osixelela yona iza kunceda ukunyanzelisa imithetho ebekiweyo.

  7. Ukukhuselwa kwizimvo zokuziphindezelela: Uza kukwazi ukuphikisa naluphi na uluvo lokuziphindezelela, kungakhathaliseki ukuba lufakwe kudala kangakanani. Ezi ziquka izimvo ezivela kwiindwendwe eziyaphula kakhulu imithetho yekhaya yakho eqhelekileyo, ezinepati kwindawo yakho, ezonakalise indlu yakho, okanye ezihleli zagqitha kwixesha ezilibhukishileyo.

  Funda ngokuphuculwa kwenkqubo yezimvo

  Ifike Kwangoko

  8. Ukubhatalwa ngokukhawuleza: UMayifike Kwangoko, yindlela yokubhatalwa entsha, yenza imali yakho ifike kwimizuzu eyi-30 emva kokuba uAirbnb eyikhuphile, naxa kuyiholide nangeempelaveki. UMayifike Kwangoko uyafumaneka eMerika kulo nyaka, ngemali eyi-1.5%, ibe eyona mali ininzi ibhatalwayo yi$15 yeedola zaseMerika qho ubhatalwa.

  Funda iinkcukacha ngoMayifike Kwangoko

  Iindidi ezikuAirbnb

  9. Izixhobo zeendindi: Ekuqaleni kuka-2023, uza kukwazi ukujonga ukuba indlu yakho ikoluphi udidi. Uza kukwazi nokufaka iinkcukacha ezingakumbi ngezinto ezikhoyo kwindawo yakho ukuze indawo yakho ifakwe kudidi oluchanileyo.

  10. Iindidi ezintsha:Songeza iindidi ezintsha ukuze sincede iindwendwe zifumane iindawo ezingakumbi. Iindidi zakutshanje ezikuAirbnb zezi, Ezintsha, Ezithandwayo, iiHanok, Ezisencotsheni, Ezilungele wonke umntu, Ezinendawo yokudlala, Namagumbi Okulala.

  Funda ukuba yintoni entsha Kwiindidi ezikuAirbnb

  Ukhona umntu omaziyo ofuna ukuqalisa ukubuka iindwendwe? Mxelele Ngokuqalisa KuAirbnb—indlela entsha, elula yokuyenza ibe nguAirbnb indawo yakhe encedwa kwaye eboniswa simahla yiSuperhost.

  Ukuba kukho into oyicingayo ngezinto esazise ngazo mvanje, sixelele sisoloko simamele. Nceda usithumelele izimvo zakho.

  Funda isikhokelo sethu Sezintsha KuNovemba ZeAirbnb 2022

  IAirCover Yababuki Zindwendwe I-inshorensi yomonakalo Yombuki Zindwendwe, i-Inshorensi yomonakalo kumntu obebhukishile kunye neInshorensi yomonakalo yomntu okwizinto ezinokonwatyelwa azisebenzi Kubabuki Zindwendwe abanikezela ngeendawo zokuhlala okanye ngezinto ezinokonwatywelwa eJapan, apho kusebenza i-Inshorensi Yababuki Zindwendwe YaseJapan kunye neInshorensi Yezinto Zokuzonwabisa yaseJapan, okanye Kubabuki Zindwendwe abasebenzisa uAirbnb Travel LLC. Kubabuki Zindwendwe abaneendawo zokuhlala okanye Izinto ezinokonwatyelwa kwimimandla yaseTshayina, kusebenza I-inshorensi Yokukhusela Ababuki Zindwendwe baseTshayina. Ungalibali ukuba yonke imida yemali yokukhusela iboniswa ngeedola zaseMerika.

  Kwizindlu eziseWashington State, izinto ezifunekayo kuAirbnb eziphantsi kweinshorensi yomonakalo Yombuki Zindwendwe zibhatalelwa yipolisi yeinshorensi ethengwe nguAirbnb. I-Inshorensi yomonakalo yombuki zindwendwe ibe ayinanto yakwenza neInshorensi yomonakalo kumntu obebhukishile. I-Inshorensi yomonakalo yombuki zindwendwe isebenza phantsi kwemimiselo, kwemiqathango, nezinto engazibhataleliyo.

  Inkcazelo ekweli nqaku isenokuba itshintshile emva kokuba lipapashiwe.

  Airbnb
  16 Nov 2022
  Ngaba oku bekuluncedo?