Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo

  Iindlela ezintsha zokuba iindwendwe zifumane indlu yakho

  Funda ukuba olona tshintsho lukhulu kuAirbnb kwishumi leminyaka luthetha ukuthini Kubabuki Zindwendwe.
  Ngu-Airbnb nge-11 Mey 2022
  Lifundeka ngemizuzu eyi-4
  Ihlaziywe nge-11 Mey 2022

  Izinto eziphambili

  Olona hambo lukhumbulekayo ludla ngokuqala ngomnqweno wokufuna ukuhamba. Ukuze abahambi bayazi ukuba mabayephi, nini, badla ngokukhangela amacebiso kwi-intanethi njengoko bezama ukuceba kakuhle. Ngenxa yoko, sazisa ngendlela entsha enokusetyenziswa ziindwendwe ukuze zikhangele kuAirbnb zize zifumane izindlu ezintle ezifana neyakho.

  Ezintsha KuMeyi ZeAirbnb 2022 zibonisa olona tshintsho lukhulu olwenzeka kuAirbnb kwiminyaka engaphezu kwelishumi. Idizayini entsha iveza izindlu ezifumaneka Kwiindidi ezikuAirbnb eziyi-56, nto leyo eyenza kube lula ngeendwendwe ukuba zikhangele zize zibhukishe iindawo ebezingazazi ukuba zikhona. Kukho nento entsha ekuthiwa Ukuhlala Apha Naphaya, evumela iindwendwe ukuba zahlule ixesha lazo phakathi kweendawo ezimbini xa ziza kuhlala ixesha elide.

  Njengombuki Zindwendwe unokuncedakala ngenxa yezi zinto zonwabisayo ngokuqinisekisa ukuba iinkcukacha zendlu yakho ziphelele kwaye zeza kutshanje, ukufumaneka kwayo kuchanile ibe neefoto zayo zikumgangatho ophezulu.

  Ezinye iindlela onokufunyanwa ngazo

  Idizayini entsha yewebhusayithi ka-Airbnb inceda indlu yakho—nokuba ligumbi ekulala abantu abaninzi kulo, ligumbi lakho lokulala okanye yindlu yonke—ifunyanwe ziindwendwe ezahlukahlukeneyo xa zisaqala ukuceba uhambo lwazo.

  Iindwendwe zinokuyifumana indlu yakho:

  • Uluhlu luka-Airbnb. Qho iindwendwe zivula i-app, ziboniswa iindawo zokuhlala ezifumanekayo nezinokuzibhukisha kwangoko.
  • Ukuhlala Apha Naphaya. Iziphumo zokukhangela iindawo zokuhlala kangangeentsuku ezisixhenxe okanye ngaphezulu, ngoku ziquka ukhetho lokuba undwendwe lwahlule uhambo lwazo phakathi kweendawo zokuhlala ezimbini.
  • Ukuba bhetyebhetye ngakumbi. Iindwendwe zinokukhangela iindawo zisebenzisa nokuba zeziphi iintsuku kunye neengingqi—zisebenzisa izinto esizikhuphe kunyaka ophelileyo—okanye zingachiphisa iziphumo ezifumaneka xa zikhangela zize zifumane into eziyifunayo.

  Indlela olusebenza ngayo Uluhlu luka-Airbnb

  Xa iindwendwe zingena kuAirbnb, kuvezwa iindidi phezulu ezidibanisa izindlu zibe zindawo ezikhethwe kakuhle ngokusekelwe kwindlela ezilungiswe ngazo, ingingqi okanye into eyenziwayo ekufuphi. Ezi ndidi ziveza iindawo ezinezinto ezifana nokuba kwiindawo ezintle okanye ezinamakhitshi amakhulu, umgama ukusuka echibini okanye kwipaki yelizwe okanye ukufikelela kwindawo yokudlala igalufa okanye i-surfing.

  Xa iindwendwe zikhangela iindawo kwindawo ethile, zifumana iziphumo ezifanayo kunangaphambili, kuluhlu ekuthiwa Zonke Iindawo. Ngoku, ziza kufumana noluhlu olungakumbi ngokusekelwe kuloo ngingqi, into eyenza kube lula ukufumana izindlu kufutshane okanye kude kufuphi nendawo ezikhangela kuyo.

  Izindlu zingaphinda zivele kuluhlu oluninzi. Ukuba indlu yakho engasechibini inekhitshi elikhulu, loo ndlu inokuvela Kuluhlu Lwezindlu Ezingasechibini kunye Nakuluhlu Lwezindlu Ezinamakhitshi Amakhulu — ukongezelela kwiziphumo zengingqi ekuyo.

  Olunye loluhlu olutsha olukhethekileyo loluthi Ezakhiwe Ngobuchule, ingqokelela yezindlu ezingaphezu kwe-20 000 ezikhethwe ngenxa yokuba zilungiswe ngendlela encumisayo ngaphakathi. Uluhlu lweendawo Ezakhiwe Ngobuchule luquka iindawo ezinziwe ngabazobi beeplani abavunyiweyo abafana noFrank Lloyd Wright kunye nabakwaZaha Hadid properties, ezi zizindlu eziye zakwiimagazini zokudizayina kwaye Ababuki Zindwendwe baye benza umsebenzi osemagqabini wokudizayina iindawo zabo besebenzisa imigaqo efanayo kodwa ngendlela efanele bona.

  Idizayini entsha iveza izindlu Ezikwiindidi ezikuAirbnb eziyi-56 kuquka Ezakhiwe Ngobuchule, Ezisemaphandleni Nezakhiwe Emthini.

  Nazi nje Iindidi EzikuAirbnb ezimbalwa: Ezikwiindawo Ezintle, Ezingaselwandle, Ukukhempisha, Amakhitshi Amakhulu, Ezisemaphandleni, Iindawo Zobugcisa, Ukudlala Igalufa, Iindawo Ezinembali, Izixeko Ezidumileyo, Iipaki Zelizwe, Eze-skiing, Eze-surfing Nezidiliya.

  Olu luhlu sisiqalo nje sendlela entsha yokukhangela evumela iindwendwe zifumane iindawo ezingakumbi kunangaphambili. Ekuhambeni kwexesha siza kuzisa uluhlu olutsha olubonisa izinto ezikhethekileyo kunye neengingqi ezikhethekileyo zeendawo zenu. Sikholelwa ukuba kwixesha elizayo uluhlu luza kusetyenziswa xa kukhangelwa ibe kukho uluhlu lwendlu nganye kunye Nombuki Zindwendwe ngamnye oku-Airbnb.

  Iindawo ezikuluhlu ngalunye zihlolisiswa kakuhle. Iimiliyoni zezindlu eziku-Airbnb ziyahlolwa kusetyenziswa ikhompyutha ekrelekrele kujongwe izihloko, ingcaciso, amagama acacisa iifoto kunye noluvo lweendwendwe. Ngoko ke, kubalulekile ukuqinisekisa ukuba inkcazelo yendlu yakho iphelele ibe isexesheni.

  Indlela okusebenza ngayo Ukuhlala Apha Naphaya

  Iindwendwe zinokukhangela—zize zibhukishe—zonke izindlu ngobubhetyebhetye obuvunyelwa ziimeko zazo. Ukuhlala Apha Naphaya kunika Ababuki Zindwendwe amathuba angakumbi okuba yinxalenye yohambo londwendwe.

  Xa iindwendwe zikhangela iindawo zokuhlala kuhambo lwazo oluthatha iveki okanye ngaphezulu, Ukuhlala Apha Naphaya kuvela ngokuzenzekelayo kwiziphumo. Njengoko ziskrola Kuluhlu oluthi Zonke Iindawo, iindwendwe zingafumana ukhetho lokwahlula uhambo lwazo phakathi kweendawo ezimbini ezikuloo ndawo ziya kuyo.

  Ukuhlala Apha Naphaya kufaka kwiziphumo zokukhangela izindlu ezongezelelekileyo ezingaphezu kwe-40% xa iindwendwe zikhangela iindawo zokuhlala iintsuku eziyi-14 okanye ngaphezulu.*

  Kwixesha elidlulileyo, ukuba iindwendwe bezikhangela uhambo lwenyanga kodwa ibe indlu yakho iza kufumaneka kangangeeveki ezimbini kwelo xesha, indlu yakho ibingazukuvela kwiziphumo zokukhangela. Ngokuhlala Apha Naphaya, indlu yakho inokudityaniswa nenye ukuze zenze ixesha lohambo londwendwe lonke.

  Ukuhlala Apha Naphaya kudibanisa iindawo ezimbini ezihambiselana nengingqi, uhlobo lwendlu kunye nezinto ezinokusetyenziswa ebezikhangelwa. Ngokomzekelo, ukuba intsapho ikhangela indawo yonke ibe kufuneka ibe nezinto ezinceda ilungele wonke umntu, njengeendawo zokungena ezingenazitepsi okanye iminyango enobubanzi obungaphezu kweeintshi eziyi-32, Ukuhlala Apha Naphaya kuza kudibanisa iindawo ezimbini ezinezi zinto.

  Xa iindwendwe zibhukisha Ukuhlala Apha Naphaya, Ababuki Zindwendwe bafumana izicelo zokubhukisha ezohlukeneyo. Ixabiso olibizayo kunye nemithetho yekhaya lakho iyasebenza kangangeentsuku ezibhukishiweyo njengoko kunjalo xa kubhukishwa ngokuqhelekileyo.

  Into onokuyenza ukuze ube phambili

  Izinto ezintsha ezikuAirbnb zibonisa indawo yakho kubantu abangakumbi nabakwiindawo ezingakumbi kunangaphambili. Nazi iindlela ezimbalwa zokwenza indlu yakho yahluke kwezinye:

  1. Bonisa into eyahluke ngayo indlu yakho kwezinye izindlu ngeefoto ezikumgangatho ophezulu. Iifoto ezicacisayo—nokuba zifotwe ngumntu oqeqeshiweyo okanye zifotwe nge-smartphone sakho—zinganceda indlu yakho ibe nomtsalane kwiindwendwe.
  2. Hlola uludwe lwezinto ezinokusetyenziswa kunye nezikhoyo—uze ujongisise naziphi na ezintsha. Faka okanye ulungise nantoni na ekhoyo kwindlu yakho, ungalibali izinto ezifumanekayo ezithandwa zindwendwe, ukuze ibe kuluhlu olufanelekileyo.
  3. Vavanya isantya se-wifi. I-intanethiesebenza kakuhle inokwenza iindwendwe ziqiniseke ukuba ngexesha lokuhlala kwazo, ziza kukwazi ukusebenza zize zinxibelelane kwi-intanethi xa zifuna.
  4. Jonga ukuba indlu yakho iyakwazi ukusetyenziswa ngabo bonke abahambi na. Faka iifoto neenkcukacha zezinto ezinceda ilungele wonke umntu, njengeendawo zokungena ezingenazitepsi, iminyango ebanzi eyenza iindwendwe ezineemfuno ezahlukahlukeneyo zitsaleleke.

  Ukulungisa indlu yakho uze ufake zonke iinkcukacha, ezinkulu nezincinci kungayinceda ibe nomtsalane kwiindwendwe ezahlukahlukeneyo. Kusenokwenzeka ukuba indawo yakho yindawo ebeziyikhangela.

  *Ngokusekelwe kwinkcazelo ka-Airbnb, ukususela nge-14/04/2022.

  Inkcazelo ekweli nqaku isenokuba itshintshile emva kokuba lipapashiwe.

  Izinto eziphambili

  Airbnb
  11 Mey 2022
  Ngaba oku bekuluncedo?