Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo

  Izinto ekufuneka uzazi ngokwamkela izilwanyana zasekhaya

  Fumana iinkcukacha ngemali yezilwanyana zasekhaya, ukukhuselwa okungakumbi kumonakalo owenziwe zizilwanyana zasekhaya, nokungakumbi.
  Ngu-Airbnb nge-9 Nov 2021
  Lifundeka ngemizuzu eyi-2
  Ihlaziywe nge-16 Nov 2022

  Izinto eziphambili

  Iindwendwe ezininzi zihamba nentsapho yonke, okudla ngokuthetha ukuba ziza nezilwanyana zazo zasekhaya. Phofu ke, ukuhamba nezilwanyana zasekhaya kuyathandwa kakhulu kangangokuba yenye yezinto ezingasetyenziswa eziphambili iindwendwe ezizikhangelayo.

  Siyazi ukuba awuzusoloko ukwazi ukwamkela izilwanyana zasekhaya. Kodwa ke, ukuba uyakwazi ukwenza indawo yakho ilungele izilwanyana zasekhaya, ungakhetha ukufaka imali yesilwanyana sasekhaya kwixabiso lakho losuku.

  Indlela esebenza ngayo

  Ungasebenzisa imali yesilwanyana sasekhaya ukubhatalela ukucoca olindele ukukwenza emva kokwamkela izilwanyana zasekhaya, njengokususa uboya kwifenitshala nge-vacuum nokusula amabala enziwe yimpumlo okanye iinyawo kwiminyango yeglasi etsalwayo.

  Le mali iyaqukwa kwixabiso lakho losuku, ize itsalwe ngokulinganayo ebudeni bokuhlala kondwendwe. Kwindawo yokubhatala, iyaqukwa nakwixabiso xa lilonke, ayitsalwa njengemali esecaleni.

  Unexesha elide usamkela izilwanyana zasekhaya? Ukufaka imali yesilwanyana sasekhaya kwixabiso lakho losuku kuthetha ukuba akusafuneki ukuba uyicele Kwiziko Lezemali emva kokwamkela ukubhukisha—okanye umane ukhumbuza iindwendwe ezithatha ixesha ukuyibhatala.

  Ukwenza indawo elungele izilwanyana zasekhaya

  Izilwanyana zasekhaya ezininzi ziqhele ukuhamba nabanikazi bazo ibe azidingi izinto ezingakumbi ukuze zamkelwe.

  Kodwa ke, ukuba uvumela izilwanyana zasekhaya kwindawo yakho, kunokukunceda ukuba nezi zinto:

  • Izitya zokutya namanzi
  • Izinto zokugquma ifenitshala ezilungele izilwanyana zasekhaya
  • Iitawuli ezininzi ezilungiselelwe ukosula iinyawo zezilwanyana zasekhaya emnyango
  • Into yokukrwempa nebhokisi yelindle (ilungile neyenziwe ngekhadibhodi)
  • Izinto zokucoca ezingakumbi

  Ukuhlaziya iinkcukacha zendlu yakho

  Iindwendwe ezihamba nezilwanyana zasekhaya zisenokufuna ukwazi ukuba zingalindela ntoni kwindawo yakho, njengokuba uneyadi ebiyelweyo okanye iveranda yakho wedwa. Qinisekisa ukuba uquka naziphi na izinto ezilungele izilwanyana zasekhaya onazo nezinto ezinokusetyenziswa kwiinkcukacha zendlu yakho.

  Ezinye izinto onokuzenza ukuze wenze indlu yakho ilungele izilwanyana zasekhaya:

  • Lungisa imithetho yekhaya lakho ukuze uchazele iindwendwe ukuba uvumela izilwanyana ezingaphi kwindawo yakho. Ungacacisa nokuba zeziphi iintlobo zezilwanyana zasekhaya ozamkelayo, ukuba akukho ngxaki ukusishiya isilwanyana sasekhaya sodwa kwindawo yakho, iindawo esingavumelekanga kuzo kwindlu, izihlandlo apho isilwanyana sasekhaya kufuneka sibotshelelwe nokuba kufuneka lilahlwe ndawoni ilindle laso.
  • Lungisa incwadi yakho ebonisa iindawo ukuze iquke amacebiso ngeepaki zezinja zasekuhlaleni, oogqirha bezilwanya neevenkile ezithengisa izinto zezilwanyana zasekhaya. Cinga nangokucebisa ngeenkonzo zokugcina izilwanyana zasekhaya neendawo zokuhlalisa izilwanyana.

  Ukubuyiselwa imali yomonakalo obangelwe sisilwanyana sasekhaya

  Iimali zokucoca neemali zezilwanyana zasekhaya zenzelwe ukubhatalela iindleko ezilindelekileyo. Kodwa nokuba siqeqeshwe kangakanani na okanye siziphatha kakuhle kangakanani isilwanyana sondwendwe, ngamanye amaxesha iimpazamo ziyenzeka.

  Ukuze ubhatalele iindleko ezingalindelekanga njengesofa ezikrazukileyo okanye amabala enziwe zizilwanyana zasekhaya, kukho i-inshorensi yomonakalo Yombuki Zindwendwe, eyinxalenye yeAirCover Yababuki Zindwendwe. Qinisekisa ukuba ugcina ubungqina bomonakalo ngokuwufota uze ucele ukubuyiselwa imali Kwiziko lethu Lezemali.

  Izilwanyana ezincedayo zona?

  Kubalulekile ukuqonda ukuba izilwanyana ezincedayo azithathwa njengezilwanyana zasekhaya. Isilwanyana esincedayo sesiqeqeshwe ukuba senze umsebenzi sisenzela undwendwe oluneziphene.

  Kufuneka uvumele isilwanyana esincedayo sihambe nomntu waso (ngaphandle kokuba ufanelekela ukukhululwa), ibe awunakukwazi ukubiza imali yesilwanyana sasekhaya ngaso. Ungabiza imali yesilwanyana sasekhaya kwisilwanyana esinceda kwiimvakalelo, ngaphandle kwakwiindawo apho umthetho osebenzayo ungayivumeliyo loo nto, njengaseCalifornia naseNew York.

  Funda okungakumbi ngezilwanyana ezincedayo

  I-inshorensi yomonakalo yombuki zindwendwe ayiyo ipolisi yeinshorensi. Ayibakhuseli Ababuki Zindwendwe abaneendawo zokuhlala eJapan, apho i-Inshorensi Yababuki Zindwendwe yaseJapan isebenza khona okanye Ababuki Zindwendwe abaneendawo zokuhlala abasebenzisa i-Airbnb Travel LLC. Kubabuki Zindwendwe abaneendawo zokuhlala kwimimandla yaseTshayina, kusebenza i-Inshorensi Yokukhusela Ababuki Zindwendwe baseTshayina. Ukhumbule ukuba kukho eminye imimiselo, imiqathango nezinto ezingabhatalelwayo.

  Inkcazelo ekweli nqaku isenokuba itshintshile emva kokuba lipapashiwe.

  Izinto eziphambili

  Airbnb
  9 Nov 2021
  Ngaba oku bekuluncedo?