Izinto ekufuneka uzazi ngokwamkela izilwanyana zasekhaya

Fumana iinkcukacha ngemali yezilwanyana zasekhaya, ukubuyiselwa imali yomonakalo owenziwe zizilwanyana zasekhaya, nezilwanyana ezincedayo.
Ngu-Airbnb nge-9 Nov 2021
Lifundeka ngemizuzu eyi-3
Ihlaziywe nge-6 Mat 2024

Iindwendwe ezininzi zihamba nentsapho yonke, okudla ngokuthetha ukuba ziza nezilwanyana zazo zasekhaya. Siyazi ukuba awuzusoloko ukwazi ukwamkela izilwanyana zasekhaya. Kodwa ke, ukuba uyakwazi ukwenza indawo yakho ilungele izilwanyana zasekhaya, ungakhetha ukufaka imali yesilwanyana sasekhaya kwixabiso lakho losuku.

Indlela esebenza ngayo

Sebenzisa imali yesilwanyana sasekhaya ukubhatalela ukucoca olindele ukukwenza emva kokwamkela izilwanyana zasekhaya, njengokususa uboya kwifenitshala nge-vacuum nokusula amabala enziwe yimpumlo okanye zinyawo kwiminyango yeglasi etsalwayo.

Ungafaka imali yesilwanyana sasekhaya kwiisetingi zamaxabiso akho, ibe iza kwahlulwa ngokulinganayo ebudeni bokuhlala kondwendwe. Imali yesilwanyana sasekhaya iza kuvela njengenxalenye yemali yosuku kwiziphumo zokukhangela, nakwixabiso elipheleleyo xa kuphunywa.

Ukwenza indawo elungele izilwanyana zasekhaya

Izilwanyana zasekhaya ezininzi ziqhele ukuhamba nabanikazi bazo ibe azidingi izinto ezingakumbi ukuze zamkelwe.

Kodwa ke, ukuba uvumela izilwanyana zasekhaya kwindawo yakho, kunokukunceda ukuba nezi zinto:

  • Izitya zokutya namanzi
  • Izinto zokugquma ifenitshala ezilungele izilwanyana zasekhaya
  • Iitawuli ezininzi ezilungiselelwe ukosula iinyawo zezilwanyana zasekhaya emnyango
  • Into yokukrwempa nebhokisi yelindle (ilungile neyenziwe ngekhadibhodi)
  • Izinto zokucoca ezingakumbi

Ukulungisa iinkcukacha zendlu yakho

Iindwendwe ezihamba nezilwanyana zasekhaya zisenokufuna ukwazi ukuba zingalindela ntoni kwindawo yakho, njengokuba uneyadi ebiyelweyo okanye uneveranda yakho wedwa. Qinisekisa ukuba kwiinkcukacha zendlu yakho uquka naziphi na izinto ezilungele izilwanyana zasekhaya onazo nezinto ezinokusetyenziswa.

Ezinye izinto onokuzenza ukuze wenze indlu yakho ilungele izilwanyana zasekhaya:

  • Lungisa imithetho yekhaya lakho ukuze uchazele iindwendwe ukuba uvumela izilwanyana ezingaphi kwindawo yakho, ukususela kwesinye ukuya kwezintlanu. Kwimithetho yekhaya lakho, cacisa ukuba zeziphi iintlobo zezilwanyana zasekhaya ozamkelayo, ukuba akukho ngxaki ukusishiya isilwanyana sasekhaya sodwa kwindawo yakho, iindawo esingavumelekanga kuzo eyadini, izihlandlo apho isilwanyana sasekhaya kufuneka sibotshelelwe nokuba kufuneka lilahlwe ndawoni ilindle laso.
  • Lungisa incwadi yakho ebonisa iindawo ukuze iquke amacebiso ngeepaki zezinja zasekuhlaleni, oogqirha bezilwanyana neevenkile ezithengisa izinto zezilwanyana zasekhaya. Cinga nangokucebisa ngeenkonzo zokugcina izilwanyana zasekhaya neendawo zokuhlalisa izilwanyana.

Ukubuyiselwa imali yomonakalo obangelwe sisilwanyana sasekhaya

Iimali zezilwanyana zasekhaya neemali zokucoca zenzelwe ukubhatalela iindleko ezingalindelekanga. Kodwa nokuba siqeqeshwe kangakanani na okanye siziphatha kakuhle kangakanani isilwanyana sondwendwe, ngamanye amaxesha iimpazamo ziyenzeka.

Ukuze ubhatalele iindleko ezingalindelekanga ezibangelwe zizilwanyana zasekhaya njengokulungisa iisofa ezikrazukileyo okanye amabala abekho ngengozi adinga ukucocisiswa, kukho i-inshorensi yomonakalo Yombuki Zindwendwe, eyinxalenye yeAirCover Yababuki Zindwendwe. Qinisekisa ukuba ugcina ubungqina bomonakalo ngokuwufota uze ucele ukubuyiselwa imali Kwiziko lethu Lezemali.

Izilwanyana ezincedayo zona?

Kubalulekile ukuqonda ukuba izilwanyana ezincedayo azithathwa njengezilwanyana zasekhaya. Isilwanyana esincedayo yinja okanye lihashe elincinci eliqeqeshwelwe ukuba lenze umsebenzi okanye lenze imisebenzi yomntu oneziphene.

Kufuneka uvumele izilwanyana ezincedayo zihambe neendwendwe ngoxa zihleli kwindlu yakho ngaphandle kokuba ukhululwe. Awuzokwazi ukubiza undwendwe imali yesilwanyana sasekhaya. Kwakhona awukwazi ukubhatalisa ezinye iimali, ngaphandle kokuba ngokuqhelekileyo zisebenza kuzo zonke iindwendwe.

Ezinye iindwendwe zisenokuhamba nezilwanyana ezinceda kwiimvakalelo, ezahlukileyo kwizilwanyana ezincedayo. Ungabiza imali ngezilwanyana ezinceda kwiimvakalelo, ngaphandle kwakwiindawo apho umthetho ungayivumeliyo loo nto, njengaseNew York naseKhalifoniya.

Funda okungakumbi ngezilwanyana ezincedayo

I-inshorensi yomonakalo yombuki zindwendwe ayopolisi yeinshorensi ibe and isebenza phantsi kwemimiselo, imiqathango nezinto ezilinganiselweyo. Ayibakhuseli Ababuki Zindwendwe abaneendawo zokuhlala eJapan, apho kusebenza i-Inshorensi Yababuki Zindwendwe yaseJapan, or Kubabuki Zindwendwe abaneendawo zokuhlala abasebenzisa uAirbnb Travel LLC. Kubabuki Zindwendwe abaneendawo zokuhlala eTshayina, kusebenza i-Inshorensi Yokukhusela Ababuki Zindwendwe baseTshayina. Kubabuki Zindwendwe abahlala okanye abanendawo yokuhlala eseOstreliya, I-inshorensi Yomonakalo Yombuki Zindwendwe ixhomekeke Kwimimiselo Yeinshorensi Yomonakalo Yombuki Zindwendwe Yabantu Abayisebenzisayo baseOstreliya. Ukhumbule ukuba zonke iimali zezinto ezikhuselwayo zichazwe ngokweedola zaseMerika.

Kwizindlu eziseWashington State, izinto ezifunekayo kuAirbnb eziphantsi kweinshorensi yomonakalo Yombuki Zindwendwe zibhatalelwa yipolisi yeinshorensi ethengwe nguAirbnb. I-Inshorensi yomonakalo yombuki zindwendwe ayinanto yakwenza neInshorensi yomonakalo kumntu obebhukishile. Phantsi kweInshorensi yomonakalo yombuki zindwendwe, uza kubuyiselwa imali ngomonakalo othile owenziwe zindwendwe kwindlu yakho nakwizinto zakho ukuba undwendwe aluwubhataleli loo monakalo.

Inkcazelo ekweli nqaku isenokuba itshintshile emva kokuba lipapashiwe.

Airbnb
9 Nov 2021
Ngaba oku bekuluncedo?