Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo

    Xa intsapho isamkela wonke umntu, wonke umntu uyonwaba.
    Kuvela abantu abahlanu kwiminyango eyingqokelela ngakumva ogqamileyo. Bamile ngeendlela ezohlukahlukeneyo, ibe bazintlanga ezingafaniyo kwaye omnye wabo uhamba ngentonga.Kuvela abantu abahlanu kwiminyango eyingqokelela ngakumva ogqamileyo. Bamile ngeendlela ezohlukahlukeneyo, ibe bazintlanga ezingafaniyo kwaye omnye wabo uhamba ngentonga.