Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo
  Amanqaku ayi-7
  ,
  Ividiyo eyi-1

  Ukwamkela abantu bonke nokungakhethi

  Funda ngemiphumo yocalucalulo nendlela onokufaka ngayo isandla ekwenzeni abantu bazive bengabalapha.
  Amanqaku ayi-7
  ,
  Ividiyo eyi-1
  Izihluzi zohlobo lomxholo