Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo
  Amanqaku ayi-3
  ,
  Iividiyo eziyi-3

  Ukwamkela abantu bonke nokungakhethi

  Funda ngemiphumo yocalucalulo nendlela onokufaka ngayo isandla ekwenzeni abantu bazive bengabalapha.
  Amanqaku ayi-3
  ,
  Iividiyo eziyi-3
  Izihluzi zohlobo lomxholo