Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo

  Ukwakha nokuphucula uAirbnb—sikunye Nababuki Zindwendwe

  Siqhubeka sitshintsha ngenxa yezimvo nokusebenzisana nawe.
  Ngu-Airbnb nge-12 Jan 2022
  Ividiyo yemizuzu eyi-4
  Ihlaziywe nge-3 Okt 2022

  Izinto eziphambili

  • Siyayibulela into yokuba siqhubeka sisebenzisana Nababuki Zindwendwe abafana nawe

  • Kukho iindlela ezininzi kunangaphambili zokuba usebenzisane nathi ukwakha uAirbnb omfunayo nomdingayo

  • Funda ngezinto esizihlaziyileyo ngenxa yegalelo lakho

  Njengenxalenye yentsapho Yababuki Zindwendwe emhlabeni wonke, ukuzinikela kwakho ekwenzeni abantu badibane kuyakhuthaza. Kusenza sisebenzele kakhulu ekuphuculeni nasekwandiseni iimveliso zethu zokubuka iindwendwe neenkqubo.

  Sizinikele ekusebenzisaneni Nababuki Zindwendwe bethu ukuze siyitshintshe iwebhusayithi yethu ukuze ikuxhase ngezinto ozidingayo ize ikuncede uphumelele. Nazi iindlela ezimbalwa esisebenza ngazo ngoku Nababuki Zindwendwe.

  Ukuba neendlela ezininzi zokumamela

  Ukuphumelela kwethu kuxhomekeke ekusebenzisaneni kakuhle Nababuki Zindwendwe. Siwandisile amaphulo ethu entsapho ukuze aquke iindlela ezingakumbi zokuqhakamshelana nokunimamela, ukuze siqhubeke sisakha uAirbnb enimfunayo nenimdingayo.

  Nantsi into oye wayikhuthaza kulo nyaka ophelileyo:

  • Iiklasi Zababuki Zindwendwe eziyi-47, ezine kuzo zikhokelwa Ligosa Eliphetheyo lakwa-Airbnb uBrian Chesky, nabaBuki Zindwendwe Abazinkokheli Entsatsheni, zikhokelwa Ngoonozakuzaku abaziSuperhost, Nababuki Zindwendwe Kwiziko Lentsapho
  • Ubuncinane iincoko eziyi-40 neQumrhu lethu Labacebisi Lababuki Zindwendwe
  • Neentlanganiso Zokungena Nzulu eziyi-20 Nababuki Zindwendwe bethu neqela lethu lemveliso
  • Iiklabhu Zababuki Zindwendwe zasekuhlaleni eziyi-612 (ezinamalungu aphantse abeyi-160 000 emhlabeni wonke) nemisitho ekhokelwa ziklabhu eyi-515
  • Imisitho eyi-6 yokuthethathethana Nababuki Zindwendwe ngaphambi kokuhlaziywa kakhulu kwe-app neenkonzo zethu
  • Ubuncinane izihlandlo eziyi-10 zokukhenkethela iingingqi olwenza Ababuki Zindwendwe badibane namalungu eqela lakwa-Airbnb
  • Iipowusti ezingaphezu kweziyi-128 000 Kwiziko Lentsapho

  Kwabo bathathe inxaxheba kwezi zinto, enkosi. Ukusebenzisana nawe kusenza siqhubeke siphucula, ibe siyakumema ukuba uqhubeke unxibelelana nathi.

  Ukutshintsha iimveliso neenkonzo zethu

  Ababuki Zindwendwe basoloko besixelela ukuba ufuna izinto zokulawula nokhuseleko olungakumbi, inkxaso engcono xa ziyidinga nezixhobo zokubuka iindwendwe ezenza kube lula ngakumbi ukubuka iindwendwe.

  Ukuze zibe khona ezi zinto zidingekayo, sazise ngezinto ezinokusetyenziswa neziphuculiweyo ezingaphezu kwe-150 kwiimveliso nakwiinkonzo zethu kule minyaka imbalwa igqithileyo. Nantsi imizekelo embalwa yomsebenzi esiwenzileyo, sikhuthazwa ligalelo lakho:

  Izinto zokulawula nokhuseleko olongezelelekileyo

  • AirCover: Ukukhuselwa ngokupheleleyo, isimahla Kumbuki Zindwendwe ngamnye—kuphela kuAirbnb*
  • Ukubuyiswa kwemali okuphuculiweyo: Inkqubo entsha yenza kube lula, kukhawuleze ukubuyiswa kwemali ngenxa yomonakalo Kubabuki Zindwendwe, nendlela eyenza zikhawulezelwe ngakumbi iiSuperhost
  • Ukuphuculwa kwenkqubo yethu yezimvo: Kumzamo wethu oqhubekayo wokuphucula inkqubo yezimvo, sinciphise iimeko apho iindwendwe ezirhoxisayo zikwazi ukushiya uluvo
  • Imali yokucoca xa kuza kuhlalwa ixesha elifutshane: Ukuze libe bhetyebhetye ngakumbi ixabiso lakho, ngoku ungayitshintsha imali yakho yokucoca yaxa kuza kuhlalwa ixesha elifutshane usuku oluyi-1 okanye eziyi-2 kuphela
  • Ukufaka imali yesilwanyana sasekhaya: Ukuba ufuna ukwamkela izilwanyana zasekhaya, ungakhetha ukufaka imali yesilwanyana sasekhaya kwixabiso lakho losuku

  Inkxaso engcono

  • Abantu abancedayo abangakumbi, ngeelwimi ezingakumbi: Siliphinde kabini inani labasebenzi abancedayo emhlabeni wonke saza sandisa iilwimi zasuka kweziyi-11 zayokutsho kweziyi-42
  • Uncedo olukhethekileyo: IiSuperhost Neenkokheli Zentsapho zifumana ngokukhethekileyo uncedo kubasebenzi abanceda abathengi abanobuchule
  • Iziko Loncedo elenziwe ngokutsha: Indlela elula yokusebenzisa Iziko Loncedo, nenkxaso epheleleyo Kubabuki Zindwendwe nakwiindwendwe
  • Iziko leepolisi lentsapho: Iipolisi ezicacileyo nezilula ngakumbi ngoku zikwindawo enye Kwiziko Loncedo

  Izixhobo zokwenza kube lula ngakumbi ukubuka iindwendwe

  • Ithebhu ethi Namhlanje: Indlela elula yokuba Ababuki Zindwendwe balawule ukubhukishwa, imisebenzi nezinye izinto, zonke kwindawo enye
  • Imiyalezo ephuculiweyo: Kulula kunakuqala ukulawula ukuqhakamshelana neendwendwe zakho ngendlela yokukhangela, iimpendulo ezikhawulezayo ezenzelwe wena nemiyalezo ebekelwe ixesha
  • Ulwazi ngokubuka iindwendwe: Indawo yethu Yamathuba inenkcazelo ngendlela ekuhanjwa ngayo kufuphi nawe, ukuze ikuncede likusebenzele kangangoko ishishini lakho lokubuka iindwendwe
  • I-Translation Engine: Ngoku iindwendwe emhlabeni wonke ziyakwazi ukufumana ngokuzenzekelayo inkcazelo eguqulelweyo ekumgangatho ophezulu ngendlu yakho ngeelwimi eziyi-62
  • Ukukwazi Kwababuki Zindwendwe ukukroba ixabiso: Esi sixhobo sikwenza ukuba utshintshe lula ezinye iimali zakho uze ukhangele ixabiso lendlu yakho ngendlela elivela ngayo kwiindwendwe
  • Ukuhlaziywa kwekhalenda: Ikhalenda yakho yenziwe ngokutsha ibe kulula ngakumbi ukuyisebenzisa, inezinto ezintsha eziluncedo

  Ngokusebenzisana ngakumbi Nababuki Zindwendwe, siphucula iinkonzo zika-Airbnb size sincede intsapho yethu yonke ikhule kwaye iphumelele. Kwaye Ngababuki Zindwendwe abafana nawe abakhokela koku kukhula.

  Emhlabeni wonke, wenza amashishini okubuka iindwendwe enza ingeniso ibe loo nto iphucula umgangatho wasekuhlaleni ngokunceda iivenkile neevenkile zokutyela zasekuhlaleni zenze ingeniso kunye nabo bancedisa ekulawuleni iindawo zakho.

  Ukusebenza nawe kusinceda siqhubeke sizenza ezona nkonzo zethu zintle, ibe sivuyiswa kukuqhubeka sitshintsha kwaye siphucula uAirbnb kunye nawe.

  *I-inshorensi yomonakalo yombuki zindwendwe yeAirCover, I-inshorensi yomonakalo kumntu obebhukishile, kunye neInshorensi yomonakalo yomntu okwizinto ezinokonwatyelwa ayibaquki Ababuki Zindwendwe abanikezela ngeendawo zokuhlala besebenzisa uAirbnb Travel, uLLC, okanye Ababuki Zindwendwe abaseJapan, apho kusebenza i-Inshorensi Yababuki Zindwendwe eJapan, kunye neInshorensi Yomonakalo Yomntu Okwizinto Ezinokonwatyelwa eJapan. Kubabuki Zindwendwe abanikezela ngeendawo zokuhlala okanye izinto ezinokonwatyelwa kwimimandla yaseTshayina, kusebenza i-Inshorensi Yokukhusela Umbuki Zindwendwe waseTshayina. I-Inshorensi yomonakalo yombuki zindwendwe ayinanto yakwenza neInshorensi yomonakalo kumntu obebhukishile. Ukhumbule ukuba kukho eminye imimiselo, imiqathango nezinto ezingabhatalelwayo.

  Inkcazelo ekweli nqaku isenokuba itshintshile emva kokuba lipapashiwe.

  Izinto eziphambili

  • Siyayibulela into yokuba siqhubeka sisebenzisana Nababuki Zindwendwe abafana nawe

  • Kukho iindlela ezininzi kunangaphambili zokuba usebenzisane nathi ukwakha uAirbnb omfunayo nomdingayo

  • Funda ngezinto esizihlaziyileyo ngenxa yegalelo lakho

  Airbnb
  12 Jan 2022
  Ngaba oku bekuluncedo?