Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo

  Indlela uAirbnb akunceda ngayo njengoMbuki Zindwendwe

  Fumana izinto eziluncedo ozidingayo ukuze uqalise ukubuka iindwendwe.
  Ngu-Airbnb nge-10 Mey 2021
  Lifundeka ngemizuzu eyi-3
  Ihlaziywe nge-28 Epr 2022

  Izinto eziphambili

  • Amaqela ababuki zindwendwe asixelela ngamava awo

  • Iipolisi zika-Airbnb zinceda ekukukhuseleni Njengombuki Zindwendwe

  • Yenza indlu yakho uze uqalise ukubuka iindwendwe

  Ukuba usafika ekubukeni iindwendwe, kusenokwenzeka ukuba unemibuzo emininzi ngokuba kanye kanye kuqalwa phi ibe zibukwa njani iindwendwe. Ukususela ekwenzeni isigqibo sokubuka iindwendwe kwindawo yakho ukuya ekufikeleleni izinto ozibekele zona ngeshishini lakho, ungamthemba uAirbnb ukuba uza kufak' isandla kwimpumelelo yakho ngalo lonke ixesha.

  Sichithe ngaphezulu kweminyaka elishumi sisenza izixhobo zokukunceda, kuquka izikhokelo zendlela yokulungisa indlu yakho ngokuphumelelayo, indlela yokuba uthumele imiyalezo, iiforamu Zababuki Zindwendwe nezinye izinto.

  Xa unezi zixhobo, ungaqalisa ishishini lakho lokubuka iindwendwe uzithembile.

  Funda kwabona bahamba phambili kwintsapho yethu Yababuki Zindwendwe

  Ababuki Zindwendwe bethu banokunikezela ngamanye awona macebiso mahle xa kufikwa ekuqaliseni nasekugcineni ishishini lokubuka iindwendwe ekhayeni lakho. Nantsi indlela yokukhawuleza uqhagamshelane Nababuki Zindwendwe kwingingqi yakho nasemhlabeni wonke:

  "Ndiyayithanda indlela iqela lethu [likaFacebook] elimanyanisa ngayo abantu abohlukeneyo kwinjongo enye, kodwa eyona nto intle ngakumbi kukuba yenza abantu bazive beyintsapho kunokuba ibe lishishini olenza wedwa,” litsho ilungu Lequmrhu Labacebisi Lababuki Zindwendwe baka-Airbnb uMerrydith waseHobart, eOstreliya.

  Fumana ukukhuselwa Kwababuki Zindwendwe nokuxhaswa nguAirbnb

  Iingcali zethu zokunceda ziyafumaneka imini nobusuku efowunini, kwi-imeyile naxa uthumela umyalezo ukuze ziphendule ngokukhawuleza imibuzo yakho zize zikuncede ulungise naziphi na iingxaki ezinokuvela.

  Nazi ezinye zeendlela esizama ngazo ukukukhusela, ukukukhuthaza nokukunceda:

  Umbuki Zindwendwe uDennis waseLondon, eNgilani, uthi i-Inshorensi yomonakalo yombuki zindwendwe ibaluleke kakhulu kuye: "Yenye yezinto eyandinceda ndenza isigqibo sokujoyina uAirbnb, kuba ukuba kukho umonakalo okanye iingxaki, ikhona ukuze indincede."

  Lawula ishishini lakho lokubuka iindwendwe ngezi zixhobo

  Sizimisele ukubamamela nokufunda Kubabuki Zindwendwe bethu. Ukutyhubela iminyaka, senze izixhobo ezitsha ezininzi ezikunceda wenze ishishini lokubuka iindwendwe eliphumelelayo nelonwabisayo, kuquka:

  • Izixhobo zethu zezaphulelo ezikhethekileyo, ezinceda Ababuki Zindwendwe benze izindlu zabo zibe nomtsalane ngakumbi ngokusebenzisa izaphulelo ezifumaneka kube kanye kwizindlu ezintsha, izaphulelo zabo babhukisha kwangoko, kunye namaxabiso aphantsi eveki
  • Ibhokisi yemiyalezo ehlaziyiweyo enemiyalezo yakho yeempendulo ezikhawulezayo (ngaphambili ibisaziwa njengemiyalezo egciniweyo) nemiyalezo ebekelwe ixesha evele iyenze ngokuzenzekelayo imisebenzi ephindaphindayo ize ikuncede ulungelelanise unxibelelwano lwakho, ikongela ixesha Njengombuki Zindwendwe
  • Ithebhu Yamathuba, inamacebiso okubhukisha athetha ngokukhethekileyo ngengingqi yakho ukuze akuncede utshintshe izinto ngokuhambelana nokutshintsha kwezinto ezithandwayo zohambo

  Ukuthatha isigqibo sokubuka iindwendwe kusenokoyikisa, yiloo nto sisebenza Nababuki Zindwendwe abaphum' izandla kwintsapho yethu ukuze sikuncede ngalo lonke ixesha. Ukonwabele ukubuka iindwendwe!

  Iiklasi ezikwi-intanethi ezithi *“Intshayelelo Yokubuka Iindwendwe” ngoku ziyafumanekaeJamani, eFransi, eItali, eSpeyini, eUnited Kingdom, naseMerika.

  ** Iiklasi ezikwi-intanethi nooNozakuzaku abaziSuperhost abafumaneki kuzo zonke iindawo.

  I-inshorensi yomonakalo yombuki zindwendwe ayopolisi yeinshorensi. Ayibakhuseli Ababuki Zindwendwe abaneendawo zokuhlala ezikuAirbnb Travel LLC okanye Ababuki Zindwendwe abakwimimandla yaseTshayina okanye abaseJapan.

  Ukhumbule ukuba zonke iimali zezinto ezikhuselwayo zichazwe ngokweedola zaseMerika ibe kukho neminye imiqathango, iimeko nezinto ezingaqukwanga.

  Inkcazelo ekweli nqaku kusenokwenzeka ukuba iye yatshintsha emva kokuba lipapashiwe.

  Izinto eziphambili

  • Amaqela ababuki zindwendwe asixelela ngamava awo

  • Iipolisi zika-Airbnb zinceda ekukukhuseleni Njengombuki Zindwendwe

  • Yenza indlu yakho uze uqalise ukubuka iindwendwe
  Airbnb
  10 Mey 2021
  Ngaba oku bekuluncedo?