Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo

  Amacebiso okuphepha ukurhoxa okunokuphepheka

  Mane uyihlaziya ikhalenda yakho, seta ixabiso elikulungeleyo, nokunye.
  Ngu-Airbnb nge-4 Mey 2021
  Lifundeka ngemizuzu eyi-2
  Ihlaziywe nge-16 Feb 2023

  Izinto eziphambili

  • Fumana amacebiso okulawula nokulungisa ikhalenda yakho

  • Beka ixabiso kunye nexabiso losuku elikulungeleyo

  • Zazi iindwendwe zakho

  Xa undwendwe lubhukishe uhambo, lufuna nje ukucinga ngokufaka iinyawo zalo esantini okanye ukubuka isixeko esitsha, ngoko ukurhoxa kunokulukhathaza kakhulu. Ukurhoxa kuphelisa ukuthembana phakathi Kwababuki Zindwendwe neendwendwe ibe kunokukhokelela kwimali emele ibhatalwe nezohlwayo.

  Ababuki Zindwendwe benza umsebenzi omhle kakhulu wokubuka iindwendwe ezibhukishileyo nokwenza konke okusemandleni abo ukuze bancede iindwendwe suku ngalunye. Nanga amanye amacebiso okukunceda uphephe ukurhoxa okunokuphepheka.

  Ukuqinisekisa ukuba ikhalenda yakho isexesheni

  UOmar, iSuperhost yaseMexico City, ucebisa ukuba ulandele izinto ezenzekayo kuhambo nokuceba kwangaphambili. Uthi: “Waqonde kakuhle amaxesha ohambo kwingingqi yakho—ixesha ekuhanjwa kakhulu ngalo, elixakekileyo nelingaxakekanga—ukuze ukwazi ukucwangcisa ixesha ofumaneka ngalo kwikhalenda yakho xa kuza kuhlalwa ixesha elifutshane, elidana okanye elide kakhulu.”

  • Vala iintsuku ezithile xa uyazi ukuba awuzukwazi ukwamkela iindwendwe.
  • Gqiba ngenani leentsuku ezingenakubhukishwa ozifunayo kwiindwendwe.
  • Ceba ikhalenda yakho ukuya kutsho kwiminyaka emibini kwangaphambili.
  • Mane uyihlola ikhalenda yakho uze uyilungise xa kufuneka.
  Liqonde kakuhle ixesha lohambo kwingingqi yakho ukuze ucebe ukuba uza kufumaneka nini kwikhalenda kwangaphambili.
  Superhost Omar

  Ukukhetha iisetingi zekhalenda nezokubhukisha ezichanileyo

  Ukuvel 'Ubhukishe yindlela entle yokonga ixesha nokuphepha ukwenza umsebenzi omninzi, logama nje ikhalenda neesetingi zakho zilungiswa qho.

  • Cinga ngokudibanisa ikhalenda yakho ka-Airbnb nekhalenda yakho eyintloko oyisebenzisayo (njengekaCal okanye ekaGoogle).
  • Gcina ikhalenda yakho isexesheni ukuze usebenzise Ukuvel' Ubhukishe ngokuphumelelayo.
  • Ukuba ikhalenda yakho ayilungisiswanga, usenokubhukishwa kabini okanye ubhukishwe ngosuku ongazukwazi ngalo ukubuka iindwendwe, nto leyo enokuphumela ekubhataleni imali yokurhoxisa.
  Unokwenza iisetingi zakho zokubhukisha zikusebenzele kakuhle ngokuseta elona nani leentsuku lincinci nelona nani leentsuku zininzi ezinokuhlalwa, kuquka nokuba ufuna ukuchazelwa kusekude kangakanani, nexesha olidingayo ukuze ulungiselele iindwendwe.

  Ukubeka ixabiso elikulungeleyo

  Ukwenza indlela yokubeka ixabiso kukunceda ukwazi ukutsala iindwendwe uze kwangaxeshanye waneliseke yingeniso oyenzayo.

  Ukwazi abantu abanokuba zindwendwe

  Ukuqhubeka uncokola neendwendwe kubalulekile ibe indawo yethu yokuthumela imiyalezo ikunceda ukwazi ukuyenza loo nto.

  • Ukuba ufuna ukwazi okungakumbi ngomntu osenokuba lundwendwe, funda izimvo zakhe.
  • Ungathumela iimpendulo ezikhawulezileyo ezifanayo kubo bonke abantu abanokuba zindwendwe ukuze ubazi uze uncokole uze ufumane inkcazelo engakumbi.
  • Vula amathuba okungakhethi ngokubuza iindwendwe zakho, Udinga ntoni ukuze wonwabe uze uzive wamkelekile kwindawo yam? 
  • Vuma ukuvala iintsuku okwexeshana uze ukhuthaze iindwendwe eziqhakamshelana nawe ngaphambi kokubhukisha. Sifunde ukuba iindwendwe ngamanye amaxesha ziqhakamshelana Nombuki Zindwendwe ngaphambi kokubhukisha ukuze zijonge ukuba ziza kwamkeleka na.

  Eyona nto ibalulekileyo, ungayilibali ipolisi yethu yokungacaluli. Ngokubuka iindwendwe kuAirbnb, uyavuma ukuphatha zonke iindwendwe kakuhle ngokungakhethi nembeko.

  Fumana inkcazelo engakumbi ngokurhoxa Kombuki Zindwendwe

  Inkcazelo ekweli nqaku isenokuba itshintshile emva kokuba lipapashiwe.

  Izinto eziphambili

  • Fumana amacebiso okulawula nokulungisa ikhalenda yakho

  • Beka ixabiso kunye nexabiso losuku elikulungeleyo

  • Zazi iindwendwe zakho

  Airbnb
  4 Mey 2021
  Ngaba oku bekuluncedo?