Qhubeka uye phambili ukuze ufikelele kwiziphumo ezicetyisiweyo
  Amanqaku ayi-36
  ,
  Iividiyo eziyi-3

  Ezintsha kwiimveliso nakwiipolisi

  Inkcazelo ebalulekileyo ngezinto ezintsha, izixhobo neepolisi ezitshintshiweyo.
  Amanqaku ayi-36
  ,
  Iividiyo eziyi-3
  Izihluzi zohlobo lomxholo